Veeartsen aan het werk

Blog, Nieuwsberichten

Félicien is een veearts die in 2001 afstudeerde. Hij heeft een kantoor in een dorpje, alwaar de boeren van de streek hem komen opzoeken voor raad en daad. Per maand voert hij een tweetal keizersnedes op koeien uit, wat hem een aardige stuiver oplevert: 50 euro per operatie. De boer betaalt dat liever dan een koe en een kalf en de melkproductie te verliezen. Maar de meeste kalveren worden op natuurlijke wijze geboren.

Brandhout en zuinige ovens bouwen

Blog, Nieuwsberichten

We zijn voor de zon opgestaan en rijden gezwind van Kibuye (aan het prachtige vredige Kivumeer) terug naar Butare. De asfaltweg is nieuw en uitstekend. We vernemen dat hij door Chinezen is aangelegd. Waarom leggen de Chinezen hier wegen aan? Kunnen ze dat niet zelf? Hebben ze geen ingenieurs? Geen machines? Geen materiaal? Wat hebben ze aan de Chinezen betaald? Niemand in de wagen die deze vragen kan beantwoorden. We rijden over een vraagteken van 250 kilometer lang. Mille collines is tevens mille virages!

De beestenmarkt van Rugogwe

Blog, Nieuwsberichten

Het bezit van de gemiddelde Rwandese familie bestaat uit een lap grond, een paar kippen of konijnen, een paar geiten, eventueel wat varkens, en een of meer koeien. Het vergt wat geduld en doorzetting, maar gelukkig sterft hier niemand van de honger. Er is voedsel, het groeit op iedere bergflank.

Moestuinen en konijnen

Blog, Nieuwsberichten

Na het ontbijt en een vlugge groet aan onze konijnen, rijden we naar de eerste familie ergens ver weg in de bergen, naar Kabuga. Een halfuur tarmac en dan de piste op! Onderweg zien we tot onze verbazing mannen in roze hemden werken in een rijstveld. Focas, de chauffeur, bevestigt dat het gevangenen zijn die veroordeeld werden. Sommigen voor een paar jaar, anderen voor hun hele leven. Ze moeten ook gemeenschapsdienst verrichten. Bangelijk en interessant, want het blijkt te werken.

Op weg naar Butare

Blog, Nieuwsberichten

Onze vier konijnen zijn veilig en wel aangekomen. Ze hebben samen met ons de nacht doorgebracht in een pension in de hoofdstad Kigali. Daarna zijn we naar Butare vertrokken, waar hun nieuwe leven zal beginnen. Eenmaal aangekomen op het kantoor van Dierenartsen Zonder Grenzen kregen ze een plaatsje in de hokken die speciaal voor hen in orde gebracht zijn.

In Kigali

Blog, Nieuwsberichten

We denken er zo weing aan, dat we verantwoordelijk zijn voor onze daden. Alles wat we doen heeft gevolgen. Alles. De kosmos is een onmetelijke opvolging van gebeurtenissen, gewild of ongewild, bewust of onbewust en van de gevolgen ervan. De confrontatie met de genocide op de Tutsi is hard, beklemmend. Toen ik buitenkwam uit het Kigali Genocide Memorial Center had ik het moeilijk om te praten, het eerste half uur.

D-Day: we zijn vertrokken!

Blog, Nieuwsberichten

De reis liep van een leien dakje. Heel de ploeg van Dierenartsen Zonder Grenzen is deze avond in Kigali aangekomen: Josti en Fien, die op de hoofzetel in Brussel werken, Arnaud die ons vergezelt met al zijn indrukwekkende foto- en cameramateriaal, Francis en ik die uitgekozen werden als ambassadeurs.

Met twee konijnen zit je al vlug aan een miljoen nazaten

Blog, Nieuwsberichten

Gisteren vier konijnen ingescheept. Ze zaten in grote houten kisten met daarin een laagje stro, een gaas aan de voorkant waardoor ze kunnen kijken en eet- en drinkbakjes. We doen de deksels omhoog en daar zien we vier reuzen van konijnen, flink uit de kuiten gewassen beesten. Een van hen kreeg de rare naam Pluisje, welnu voor mijn ogen zit hier een stevige Pluis!