Mali

In Mali leeft 63,8% van de bevolking in armoede. Vrouwen en veehouders zijn de grootste slachtoffers. Ondanks de overvloed aan vee, rendeert de veestapel amper. De dieren worden levend verkocht; de veeboeren halen weinig toegevoegde waarde uit vlees, leer of huid. Ook de melkproductie brengt weinig op door gebrekkige opslaginfrastructuur en verwerkingsmateriaal. Bij overmaat van ramp wordt de veesector sinds het uitbreken van de politieke crisis en het gewapende conflict in 2012 nog harder getroffen door onzekerheid en onveiligheid.

 

Hoe wij helpen

  • Om de concurrentie met goedkope geïmporteerde melk aan te kunnen gaan, ondersteunen we lokale coöperaties die zuivelproducten op de markt brengen. Door de hygiëne bij het melken en de gezondheid van het vee te verbeteren, kan drie tot vier keer meer eigen melk verkocht worden.
  • Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar gevogelte in de steden begeleiden we de lokale pluimveeteelt ten noorden van de hoofdstad Bamako.
  • We bevorderen de rol van vrouwen, die dankzij een betere productie en verkoop van gevogelte de moeilijke periodes tussen de oogsten kunnen overbruggen en het tekort aan voedsel kunnen opvangen.
  • We stimuleren en begeleiden jonge dierenartsen om een praktijk te starten op het platteland.
  • We maken veehouders bewust voor het belang van vaccinaties en moedigen hen aan om voorraden veevoer op te slaan voor de droge periodes.

Lokale partner

Initiatives Conseils Développement (ICD): gebruikt haar expertise in dierengezondheid en de zuivelsector om de levensomstandigheden van veehouders en landbouwers te verbeteren.

Contact

Brahima Goita
Landenverantwoordelijke Mali (Bamako)
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Mali.

Ga naar nieuws