Cijfers & impact

Vraag je je wel eens af wat Dierenartsen Zonder Grenzen doet met je gift? We hechten veel belang aan transparantie. We leggen je graag in alle eerlijkheid uit hoe we het geld besteden dat je aan ons schenkt. En wat de positieve impact is van jouw solidariteit.

 

De impact van jouw gift

Met jouw steun kunnen kansarme, maar ondernemende Afrikaanse veeboeren zélf hun armoede overwinnen. Dankzij dieren, opleidingen, materiaal en dierengezondheidszorg kunnen ze genoeg voedsel produceren voor zichzelf én voor de markt.


2023 IN CIJFERS

In 2023 vaccineerden onze lokale privédierenartsen en dierenverzorgers maar liefst 13,3 miljoen dieren.

we hielpen
0
families
we deelden
0
dieren uit
we begeleidden
0
dierenverzorgers en technisch assistenten
we omkaderden
0
privédierenartsenFinanciële cijfers

In 2022 hebben we 14,1 miljoen euro aan inkomsten geboekt. Dit geld investeerden we in een beter leven voor Afrikaanse veehouders en dierenartsen.

Privégiften en legaten waren goed voor maar liefst 1,3 miljoen euro of 9% van onze totale inkomsten. Deze giften zijn essentieel om subsidies te krijgen van overheden en instellingen.

Subsidies zorgden voor 89% van onze totale inkomsten.

Van dat geld stuurden we 11,9 miljoen euro of 84% naar het terrein.

We gebruikten 3% van de inkomsten voor ontwikkelingseducatie en sensibilisering in België.

Bijna 12% van de inkomsten gingen naar personeel, informatie en fondsenwerving op onze hoofdzetel. Dit zijn essentiële uitgaven voor het uitvoeren van onze missie.

> Bekijk ons financieel verslag van 2022 voor meer cijfers. 


14,1 MILJOEN EURO

2022

1,3 miljoen euro Privégiften
9%
Subsidies van overheden en instellingen
89%
11,9 Miljoen euro ging naar het terrein
84%
Uitgaven voor ontwikkelingseducatie en sensibilisering in België
3 %
Uitgaven voor personeel, informatie en fondsenwerving
12%Ethische fondsenwerving

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft enorm veel respect voor schenkers en hun privacy. We werven op een ethische en efficiënte manier fondsen, zijn financieel transparant en geven informatie over wat er met het ingezamelde geld gebeurt.

Ethische Fondsenwerving vzw controleert elk jaar of we ethisch omgaan met schenkers en hun giften. Ook de Belgische overheid checkt regelmatig hoe we ons geld besteden en of we fiscale attesten mogen uitgeven. Wees gerust, we mogen dit. Als schenker ontvang je een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis. Een blijk van vertrouwen, al zeggen we het zelf.

Dierenartsen Zonder Grenzen onderschrijft de ethische code van Ethische Fondsenwerving vzw. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
Financiële partners

Dierenartsen Zonder Grenzen krijgt steun van verschillende lokale, regionale, nationale en internationale financiële partners. De belangrijkste vind je hier.
Wist je dat het effect van je gift nog groter is?

Met jouw steun pakken we armoede bij de bron aan. Door een duwtje in de rug, kunnen boeren zelf hun situatie verbeteren. Maar daar stopt het niet. Jouw gift heeft een heus sneeuwbaleffect.

Ontdek onze werkwijze