Mauritanië

De Islamitische Republiek Mauritanië is een van de grootste landen van West-Afrika, na Niger en buurland Mali. Het land strekt zich uit over ruim een miljoen vierkante kilometer, ofwel meer dan 33 keer België. Ondanks het droge Sahelklimaat heeft Mauritanië nog veel onbenut potentieel op het vlak van landbouw, veeteelt en bosbouw. Maar in het zuidoosten van het land hebben agro-veehouders te kampen met allerlei problemen. Bodemerosie, waterschaarste en een tekort aan weilanden maken hun het leven bijzonder moeilijk. Deze uitdagingen willen wij het hoofd bieden in dit nieuwe interventiegebied.

 

Hoe wij helpen

Ons team is actief in het zuiden van Mauritanië, in de regio’s (of ‘wilaya’s’) Assaba en Hodh El Gharbi, waar veel rondtrekkende veehouders zijn.

  • In samenwerking met de lokale autoriteiten en plattelandsgemeenschappen in Assaba bepalen we welke gebieden aangetast zijn en wat er gedaan moet worden om ze te herstellen.
  • We ondersteunen de agro-veehouders in hun inspanningen voor bodem- en waterbeheer, zoals bij de aanleg van vertragende drempels, brandgangen, halvemaangeulen, stenen barrières, dammen, enzovoort. Hiermee beschermen ze hun velden en weiden tegen erosie en vangen ze meer water op van de steeds onvoorspelbaarder vallende neerslag in de regio.
  • Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden passen we de ‘werkgelegenheidsintensieve’ benadering toe: de agro-veehouders worden vergoed om het werk uit te voeren. Deze vergoeding is bedoeld om hen in hun levensonderhoud te helpen voorzien, vooral in het magere seizoen.
  • Om de duurzaamheid van de infrastructuur te waarborgen, moedigen we plattelandsgemeenschappen aan om zich te organiseren en beheerscomités te vormen. Deze structuren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de opgewaardeerde gebieden.
  • In Hodh El Gharbi helpen we melkveehouders en landbouwers om zich verder te professionaliseren. Het uiteindelijke doel is om een afzetketen voor hun producten te ontwikkelen.

Lokale partners

Groupement National des Associations Pastorales (GNAP): deze lokale ngo heeft als missie om de materiële en morele belangen van veehouders te verdedigen door de verdere ontwikkeling van de veehouderijsector. GNAP ondersteunt ons sinds 2015 bij de uitvoering van regionale projecten als partner in Assaba en Hodh El Gharbi.

Organisation pour le Développement des Zones Arides et Semi-Arides en Mauritanie (ODZASAM): een lokale vereniging die erkend is op het gebied van milieubescherming en de bevordering van de rondtrekkende veeteelt. Sinds oktober 2021 is deze organisatie onze partner in Hodh El Gharbi.

Contact

Brahima Goita
Landenverantwoordelijke Mauritanië
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Mauritanië.

GA NAAR NIEUWS