Mauritanië

De Islamitische Republiek Mauritanië is een van de grootste landen in West-Afrika, na Niger en Mali. Mauritanië is een dor land in de Sahel met een enorm potentieel op het gebied van landbouw, veeteelt en bosbouw. Met meer dan 500.000 hectare landbouwgrond en bijna 14 miljoen hectare weiland produceert het land genoeg veevoer om 2,5 miljoen stuks vee te voeden. Deze omstandigheden zijn bijzonder gunstig voor de verbetering van de sociaal-economische situatie van de meest kwetsbare huishoudens.

 

Hoe wij helpen

We starten een nieuw programma in de Wilaya van Assaba, in het zuidoosten van Mauritanië. Ons doel: de landbouw- en pastorale diensten en infrastructuur verbeteren en toegankelijker maken voor de kwetsbare herdersbevolking van de regio.

  • we sensibiliseren en trainen plattelandsgemeenschappen en lokale overheden in de controle en het duurzame beheer van de pastorale infrastructuur;
  • we houden toezicht op het herstel van de door de gemeenschappen zelf aangewezen pastorale gebieden, wat jobs creëert voor de lokale bevolking;
  • we zetten ondersteunende en adviserende diensten op om het onderhoud van de gebouwde infrastructuren en hun duurzame werking te verzekeren.

Lokale partner

Groupement National des Associations Pastorales: onze partner sinds 2015 bij de uitvoering van regionale projecten.

Contact

Brahima Goita
Landenverantwoordelijke Mauritanië
mauritania@vsf-belgium.org

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Mauritanië.

GA NAAR NIEUWS