Dierenartsen Zonder Grenzen vindt jouw privacy belangrijk en is volop bezig om zich aan te passen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. We willen ons huidige privacybeleid doorlichten en bijkomende organisationele en technische maatregelen nemen om jouw privacy nog meer te beschermen, jou beter te informeren en (het uitoefenen van) jouw rechten te faciliteren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je al met vragen zit over je privacy.

Onze nieuwe privacyverklaring is nog in opbouw. Je vindt hieronder dus onze huidige privacyverklaring, gebaseerd op de Belgische wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Dierenartsen Zonder Grenzen respecteert jouw privacy, op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).

Registratie en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je een gift doet aan Dierenartsen Zonder Grenzen via onze website of op het rekeningnummer BE73 7326 1900 6460, worden je gegevens opgenomen in een computerbestand. Ook de persoonsgegevens die de bezoekers van de website ons vrijwillig geven – bijvoorbeeld door inschrijving op de nieuwsbrief, door contact via het contactformulier of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is – worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze databases zijn het exclusieve eigendom van Dierenartsen Zonder Grenzen. Persoonsgegevens van schenkers die een gift doen via onze website of op het rekeningnummer BE73-7326-1900-6460, nieuwsbriefabonnees of websitegebruikers worden nooit doorgegeven aan derden. Je kan deze informatie op ieder moment inkijken en indien nodig veranderen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wanneer je een gift doet aan Dierenartsen Zonder Grenzen via het rekeningnummer BE15 0013 1604 0830, worden je gegevens opgenomen in een bestand gezamenlijk beheerd met Direct Social Communications (DSC, Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel). Je gegevens kunnen hierdoor ook gebruikt worden voor andere humanitaire acties en goede doelen. Neem contact met ons op als je dit niet wenst of als je je gegevens wilt inkijken, veranderen of verwijderen.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

Wij gebruiken je gegevens om je op de hoogte te houden van onze activiteiten, om je te bedanken voor jouw steun of om je voor te stellen ons te (blijven) steunen.

IP-adres en cookies

Als je de website bezoekt, wordt je IP-adres herkend. We gebruiken dit niet als individueel gegeven, maar enkel om het webverkeer op onze site te analyseren en te optimaliseren. We kunnen eveneens cookies op je computer plaatsen, deze worden enkel gebruikt om de werking van de site te verbeteren en het gebruik ervan voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. Lees hier meer over cookies.