De website, inclusief alle teksten, foto’s, logo’s, opmaak en andere elementen die deze site vormen, is beschermd door het intellectuele eigendomsrecht van Dierenartsen Zonder Grenzen, of door andere zoals auteursrechten en merkenrecht.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik van een deel of het geheel van de website is strikt verboden, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Dierenartsen Zonder Grenzen en een duidelijke bronvermelding.

Enkel het gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van Dierenartsen Zonder Grenzen niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet in strijd is met de doelstellingen van Dierenartsen Zonder Grenzen. Alle teksten zijn eigendom van Dierenartsen Zonder Grenzen, dus een duidelijke bronvermelding is verplicht.

In geval van misbruik zal een gerechtelijke procedure worden opgestart volgens de Belgische wetgeving op de bescherming van de intellectuele eigendom.