Rwanda

Rwanda is het dichtstbevolkte land van Afrika. De boeren kampen er dus met een groot tekort aan landbouwgrond: de overgrote meerderheid van de Rwandese boeren heeft minder dan een halve hectare land om te bewerken. Ondertussen blijft de bevolking maar groeien. De magere productiviteit van de veeteeltsector is te wijten aan een gebrek aan water en voer voor de dieren, maar ook aan ziektes en inteelt.

 

Hoe wij helpen

  • In Rwanda promoten we groene energie door biogasinstallaties te bouwen bij kleine melkboeren. Dankzij biogas geven de families minder geld uit aan brandhout of houtskool én dragen ze hun steentje bij aan het terugdringen van de ontbossing.
  • We schenken ook geiten en konijnen, hokken, veevoedergewassen en geven trainingen aan kansarme gezinnen.
  • We ondersteunen lokale microkredietinstellingen. Deze zorgen ervoor dat boerenfamilies leningen kunnen krijgen en hun inkomen duurzaam kunnen vergroten. Gezinnen die een microkrediet ontvangen, investeren dat geld vooral in de aan- en verkoop van basisproducten. Met dit handeltje kunnen ze een extra inkomen opbouwen.
  • Door de bouw van moestuinen brengen we variatie in de voeding van de Rwandese bevolking en strijden we tegen ondervoeding bij kinderen.

Dierengezondheid

We helpen dierenartsen om hun praktijk op het platteland in te richten, zo dicht mogelijk bij de veehouders.

> Factsheet (in het Engels)

Toegang tot krediet

We helpen kleine boeren om krediet te krijgen. Hiermee kunnen ze verschillende activiteiten ontwikkelen met betrekking tot veehouderij om extra geld te verdienen.

> Factsheet (in het Engels)

Biogas

We promoten de installatie van biovergisters bij kleine boeren om het houtverbruik te verminderen.

> Factsheet (in het Engels)

Lokale partners

Imbaraga: verdedigt de sociaal-economische belangen van de boeren in Rwanda. Via bewustmaking en professionalisering wil de organisatie boeren voldoende kennis geven om zelfstandig en autonoom aan de slag te kunnen.

Association Rwandaise pour la promotion du Développement Intégré (ARDI) : vormt en begeleidt, met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, 6 imkerscoöperaties die honing van goede kwaliteit produceren en bijproducten van de bijenteelt verwerken (bv. cosmetische crème op basis van was).

Services au Développement des Associations
(SDA-IRIBA) : lokale NGO die werkt voor een rechtvaardige, actieve plattelandswereld.

Rwanda Council of Veterinary Doctors (RCVD) : officiële instantie in Rwanda die verantwoordelijk is voor de regulering van het beroep van dierenarts en het verlenen van betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diensten op het gebied van dierengezondheid.

Contact

Désiré Bimenyimana
Country Program manager
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Rwanda.

Ga naar nieuws