Rwanda

Rwanda is een van de dichtstbevolkte landen van Afrika en de bevolking blijft groeien. Boeren hebben een ernstig tekort aan landbouwgrond. De overgrote meerderheid heeft minder dan een halve hectare om te verbouwen. De veeteeltsector is niet erg productief, en dat is voornamelijk door traditionele praktijken die slecht zijn aangepast aan een steeds moeilijkere context: klimaatverandering, beperkte toegang tot goede diergezondheidszorg en veevoer, gebrek aan water, enzovoort. Ook de opkomst van nieuwe ziekten en de lage genetische diversiteit van de veestapel spelen hier een rol in.

 

Hoe wij helpen

  • Om de diergezondheidszorg te verbeteren, helpen we privédierenartsen en diergeneeskundig technici om een bedrijf op te zetten, vooral in afgelegen gebieden.
  • We stimuleren het houden van varkens door middel van kunstmatige inseminatie. Dankzij een geautomatiseerde bezorgdienst met drones maken we zaden snel toegankelijk voor boeren in afgelegen gebieden.
  • We installeren microboerderijen van larven van de zwarte soldaatvlieg om diervoeder te produceren. De gedroogde larven zijn rijk aan eiwitten en zijn ideaal voer voor varkens en pluimvee. Lokaal geproduceerd zijn ze ook een uitstekend alternatief voor geïmporteerd voer en een voorbeeld van kringlooplandbouw gebaseerd op het recyclen van organisch afval.
  • We helpen de economische en voedselzekerheid van gezinnen op het platteland te verbeteren door de ontwikkeling van milieuvriendelijke veeteelt.
  • We vergemakkelijken de toegang tot krediet voor groepen boeren en veehouders zodat ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen.
  • We bevorderen de One Health-benadering door epidemiologische bewaking van zoönosen, verstandig gebruik van antibiotica, het beheer van afvalmedicijnen, bioveiligheid en het duurzaam beheer van bosbestanden.
  • We helpen de toegang tot water te verbeteren door waterbronnen te installeren die voldoen aan de gezondheidsbehoeften van de bevolking en de dieren.
  • We helpen imkercoöperaties om leningen te krijgen om de installatie van nieuwe bijenkasten en de aankoop van apparatuur te financieren. We leiden hen ook op om honing te oogsten en bijenteeltproducten (was, honing, propolis) te verwerken.
  • In samenwerking met de lokale autoriteiten zetten we herbebossingsprojecten op in aangetaste gebieden.

Dierengezondheid

We helpen dierenartsen om hun praktijk op het platteland in te richten, zo dicht mogelijk bij de veehouders.

> Factsheet (in het Engels)

Toegang tot krediet

We helpen kleine boeren om krediet te krijgen. Hiermee kunnen ze verschillende activiteiten ontwikkelen met betrekking tot veehouderij om extra geld te verdienen.

> Factsheet (in het Engels)

Biogas

We promoten de installatie van biovergisters bij kleine boeren om het houtverbruik te verminderen.

> Factsheet (in het Engels)

Lokale partners

IMBARAGA: komt op voor de sociaaleconomische belangen van boeren in Rwanda. Door middel van bewustwording en professionalisering wil de organisatie voldoende kennis overdragen aan boeren om hen in staat te stellen zelfstandig en autonoom te werken.

Association Rwandaise pour la promotion du Développement Intégré (ARDI) : traint en begeleidt met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen 6 imkercoöperaties die honing van hoge kwaliteit produceren en bijproducten van de bijenteelt verwerken (bijv. cosmetische crèmes op basis van was).

Rwanda Council of Veterinary Doctors (RCVD) : officiële instantie in Rwanda die verantwoordelijk is voor het reguleren van het veterinaire beroep en het leveren van betrouwbare diergezondheidsdiensten van hoge kwaliteit.

Contact

Désiré Bimenyimana
Country Program manager
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Rwanda.

Ga naar nieuws