Het succesverhaal van een jonge vrouwelijke dierenarts in Oost-Congo

Nieuwsberichten

In 2019 kreeg dr. Safi Ngomora de kans om deel uit te maken van ons netwerk van dierenartsen in Katana (Zuid-Kivu). Vier jaar later ziet haar leven er heel anders uit en staat deze 31 jaar jonge Congolese aan het hoofd van een netwerk van 72 dierenverzorgers. Samen met haar team verzorgt ze de dieren van ruim 3500 personen in het oosten van de Democratische Republiek Congo, en daar stopt het voor haar niet! Portret van een al even inspirerende als ambitieuze dierenarts.

De rondtrekkende veehouderij: een veerkrachtig maar bedreigd systeem in Burkina Faso

Nieuwsberichten

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor rondtrekkende veehouders in Burkina Faso? We vroegen het aan Hamado Ouedraogo, onze directeur voor Burkina Faso gestationeerd in Ouagadougou, tijdens zijn bezoek aan België. Daarnaast hadden we het met hem over de oplossingen die wij aanreiken en onze eisen voor het Internationaal Jaar van Graaslanden en Herders in 2026.

Ontheemde mensen ondersteunen, dat is onze missie in Zuid-Kivu

Nieuwsberichten

Sinds april 2021 is de stad Bwegera in Zuid-Kivu een toevluchtsoord voor ontheemde gezinnen uit het hoog- en middelgebergte van de regio Uvira. De etnische conflicten daar zijn zo gewelddadig dat talloze inwoners geen andere keuze hebben dan te vluchten en alles achter te laten. Sinds oktober 2021 bieden we hulp aan deze ontheemde mensen, en ook aan de mensen die hen opvangen.

De succesformule van de LPDD’s in Niger

Nieuwsberichten

Twintig jaar geleden werden in Niger de eerste Lokale en Private Diergeneeskundige Diensten (LPDD’s) opgericht op initiatief van Dierenartsen Zonder Grenzen België en onze lokale partners. Sindsdien hebben we in nog andere projectlanden LPDD’s opgezet, weliswaar met wisselend succes. In dit artikel blikken we samen met onze collega Yacouba Mahamadou in Niamey terug op de specifieke kenmerken van het LPDD-model, de succesfactoren en de problemen die ondervonden werden in Niger.

One Health als aanpak om de gezondheidssystemen in Zuid-Kivu te harmoniseren

Nieuwsberichten

Net als in vele andere Afrikaanse regio’s hebben de inwoners van Zuid-Kivu te lijden onder het tekort aan menselijke en materiële middelen in de gezondheidssystemen. Hoewel er vaak ziekten van dier op mens worden overgedragen, hebben dokters en dierenartsen niet de reflex om samen te werken of om te overleggen met milieudeskundigen. De bedoeling van ons One Health-project, dat we uitvoeren in samenwerking met Dokters van de Wereld en Action pour le Développement des Milieux Ruraux, is om de gezondheidssystemen te ontzuilen, zodat gezondheidsrisico’s in het oosten van Congo beter worden aangepakt.