Het succesverhaal van een jonge vrouwelijke dierenarts in Oost-Congo

Nieuwsberichten

In 2019 kreeg dr. Safi Ngomora de kans om deel uit te maken van ons netwerk van dierenartsen in Katana (Zuid-Kivu). Vier jaar later ziet haar leven er heel anders uit en staat deze 31 jaar jonge Congolese aan het hoofd van een netwerk van 72 dierenverzorgers. Samen met haar team verzorgt ze de dieren van ruim 3500 personen in het oosten van de Democratische Republiek Congo, en daar stopt het voor haar niet! Portret van een al even inspirerende als ambitieuze dierenarts.

Ontheemde mensen ondersteunen, dat is onze missie in Zuid-Kivu

Nieuwsberichten

Sinds april 2021 is de stad Bwegera in Zuid-Kivu een toevluchtsoord voor ontheemde gezinnen uit het hoog- en middelgebergte van de regio Uvira. De etnische conflicten daar zijn zo gewelddadig dat talloze inwoners geen andere keuze hebben dan te vluchten en alles achter te laten. Sinds oktober 2021 bieden we hulp aan deze ontheemde mensen, en ook aan de mensen die hen opvangen.

One Health als aanpak om de gezondheidssystemen in Zuid-Kivu te harmoniseren

Nieuwsberichten

Net als in vele andere Afrikaanse regio’s hebben de inwoners van Zuid-Kivu te lijden onder het tekort aan menselijke en materiële middelen in de gezondheidssystemen. Hoewel er vaak ziekten van dier op mens worden overgedragen, hebben dokters en dierenartsen niet de reflex om samen te werken of om te overleggen met milieudeskundigen. De bedoeling van ons One Health-project, dat we uitvoeren in samenwerking met Dokters van de Wereld en Action pour le Développement des Milieux Ruraux, is om de gezondheidssystemen te ontzuilen, zodat gezondheidsrisico’s in het oosten van Congo beter worden aangepakt.

Overstromingen in Zuid-Kivu: onze hulpverlening aan de slachtoffers

Nieuwsberichten

In de nacht van 4 op 5 mei 2023 werd de regio Kalehe in Zuid-Kivu verwoest door een plotse, hevige overstroming. Daarbij kwamen meer dan 400 mensen om en werden duizenden woningen weggevaagd. Dankzij onze gulle donateurs hebben wij voedselhulp kunnen bieden aan bijna 300 mensen. Een terugblik op deze gruwelijke nacht door de ogen van drie slachtoffers.

Een netwerk ter bescherming van de bedreigde dierengezondheid in Zuid-Kivu

Nieuwsberichten

Charline Nabintu en Safi Ngomora wonen in Zuid-Kivu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze kennen elkaar niet en toch hebben ze veel gemeen. Ondanks de huidige onveiligheid zetten ze zich allebei in voor dierengezondheid en helpen ze de veehouders in de regio. De ene is dierenarts, de andere is dierenverzorgster: een roeping van openbaar nut in een regio waar een groot deel van de bevolking afhankelijk is van de veehouderij om te overleven.