D-Day: we zijn vertrokken!

Blog, Nieuwsberichten

Onze missie als ambassadeur? Jou kennis laten maken met het werk van Dierenartsen Zonder Grenzen. Laten we dus maar meteen beginnen met het allerbelangrijkste:

Wanneer de kudde ziek is, sterft het dorp

In Sub-Sahara-Afrika leeft 80% van de bevolking van de veeteelt. Met zijn projecten wil Dierenartsen Zonder Grenzen de veehouders in Afrika ondersteunen, van landbouwers tot rondtrekkende veehouders. Rondtrekkende veehouderij noemt met trouwens ook pastoralisme. In bepaalde gebieden waar de grond niet heel vruchtbaar is, is pastoralisme de enige manier om aan veeteelt te doen en tegelijk de bestaande flora te onderhouden. Voor Dierenartsen Zonder Grenzen is het essentieel om de bevolking te ondersteunen en te helpen met respect voor hun keuzes en hun tradities. Dat is meteen ook de reden waarom de ngo samenwerkt met lokale overheden en organisaties. De kracht en de initiatieven van de bevolking van het land zijn essentieel als we duurzame ontwikkeling willen ondersteunen.

Carole Meersschaert