Niger

Met meer dan 37 miljoen stuks vee is Niger ongetwijfeld een land van veehouders. Toch is de diergeneeskundige zorg op het platteland vaak onvoldoende. Herhaalde droogtes leiden tot ernstige tekorten aan graan en voeder, waardoor voedselcrisissen ontstaan. Hierdoor moeten veehouders zich voortdurend aanpassen aan de wisselvalligheid van het klimaat.
Daarnaast zorgt de onveiligheid die ontstaat door de aanwezigheid van gewapende groepen voor grote volksverhuizingen in het hele land. Deze ontheemden moeten alles achter laten, ook hun vee.

 

Hoe wij helpen

  • Om de toegang tot diergeneeskundige zorg te verbeteren, zetten we lokale diergeneeskundige diensten op. Deze diensten worden verleend door een privédierenarts en verschillende dierenverzorgers uit de gemeenschap.
  • We installeren moderne informatie- en communicatiemiddelen, zoals ons mobiele informatiesysteem voor rondtrekkende veehouders. Met behulp van hun mobiele telefoons kunnen veehouders antwoorden krijgen op vragen als “Waar kan ik een dierenarts vinden? of “Wat is de staat van de weilanden? Het zijn de veehouders, dierenartsen en dierenverzorgers zelf die het systeem voorzien van informatie.
  • In stedelijke gebieden ondersteunen we elke schakel in de melkverhandelingsketen. Het resultaat is dat de mensen in Niger kunnen genieten van lokale zuivelproducten met kwaliteitscontrole en niet langer gedwongen zijn om geïmporteerd melkpoeder te kopen.
  • We helpen jongeren en vrouwen bij het ontwikkelen van inkomensgenererende activiteiten en micro-ondernemingen in de veehouderij.
  • We bieden humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door de gevolgen van conflicten en klimaatverandering. We helpen de meest kwetsbaren om hun levensonderhoud op basis van veeteelt weer op te bouwen.

Diensten voor rondtrekkende veehouders

We hebben een informatiesysteem opgezet voor rondtrekkende veehouders om hen te voorzien van regelmatige en essentiële informatie om hun werk en mobiliteit in de Sahel te vergemakkelijken.

> Factsheet (in het Engels)

Voedselhulp

We bieden voedselhulp aan ontheemden in de Sahel en hun gastgezinnen in de onzekere tijden tussen de oogsten in.

> Factsheet (in het Frans)

Lokale partners

NGO DIKO: NGO die sociale rechtvaardigheid bevordert, ongelijkheid bestrijdt en mensenrechten respecteert.

NGO GAJEL Sudu Baba: culturele actiegroep voor de promotie en ontwikkeling van jonge veehouders.

Contact

Issaka Dan Dano
Landenverantwoordelijke Niger (Niamey)
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Niger.

Ga naar nieuws