Steun met je testament

Wil je Afrikaanse families en hun dieren blijven steunen, ook als je er niet meer bent? Als je Dierenartsen Zonder Grenzen opneemt in je testament dan investeer je in hun toekomst.

 

Hoe neem je Dierenartsen Zonder Grenzen op in je testament?

Vermeld in je testament dat je al je bezittingen of een deel (%) ervan afstaat aan Dierenartsen Zonder Grenzen vzw, Liefdadigheidsstraat 22, 1210 Brussel (ondernemingsnummer 0442.168.263). Je kan een authentiek, eigenhandig of internationaal testament opstellen. Een eigenhandig geschreven testament laat je best registreren via een notaris, om verlies of misverstanden te vermijden. Heb je nog geen notaris? Vind een notaris dicht bij huis.

“Mijn erfenis gebruiken om de ellende van mens en dier te verlichten”

Aangezien mijn wettelijke erfgenaam er financieel zeer goed voor staat, wou ik dat mijn erfenis gebruikt zal worden om de ellende van mens en dier te verlichten. Kleinschalige veeteelt is voor veel gezinnen in Afrika een cruciaal middel van bestaan.

Ik werd aangetrokken door de globale aanpak van Dierenartsen Zonder Grenzen, die dierengezondheid, menselijke gezondheid en milieu integreert. De NGO komt ook tussen in noodsituaties door mensen te helpen die zich met hun dieren moeten verplaatsen. Zij worden vaak vergeten en ik ben blij dat ik hen op mijn eigen manier kan steunen via DZG en haar expertise.

A. J. (55)

Wat zijn de verschillende soorten legaten?

  • Algemeen legaat

    Bij een algemeen legaat sta je al je bezittingen af aan één of meerdere personen of organisaties. Als je al je bezittingen wilt nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen, maak je van Dierenartsen Zonder Grenzen je algemene legataris.

  • Legaat onder algemene titel

    Met een legaat onder algemene titel laat je een deel van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties. Zo kan je bijvoorbeeld een bepaald percentage van je bezittingen of je bankrekeningen nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen.

  • Bijzonder legaat

    Wil je welbepaalde bezittingen nalaten aan Dierenartsen Zonder Grenzen? Met een bijzonder legaat kan je bijvoorbeeld beslissen om een bepaalde som geld, een specifieke woning of de inhoud van je effectenrekening na te laten aan Dierenartsen Zonder Grenzen.

Duolegaat

Met een duolegaat kan je een deel van je bezittingen aan Dierenartsen Zonder Grenzen nalaten én ervoor zorgen dat er meer overblijft voor je andere erfgenamen. Dierenartsen Zonder Grenzen betaalt namelijk alle successierechten, ook die van de andere erfgenamen. Een interessante oplossing voor alle legatarissen, want met een duolegaat spaar je heel wat successierechten uit. Voor het Vlaamse Gewest wordt het belastingvoordeel echter afgeschaft (zie hieronder).

In geval van een duolegaat (ongeacht het gewest) is het daarom raadzaam om advies in te winnen bij je notaris over de beste manier om je testament aan te passen aan je situatie en je wensen.

Het is dan wel belangrijk dat het legaat ten voordele van Dierenartsen Zonder Grenzen voldoende is (ongeveer 50 %) om alle successierechten en kosten te dragen. Anders moeten we de erfenis weigeren en verdwijnt het voordeel voor je andere erfgenamen.


Woon je in het Vlaamse Gewest en heb je een duo-legaat gepland?

Voor overlijdens na 1 juli 2021 is de techniek van het duo-legaat niet langer van toepassing, ook niet voor testamenten die vóór die datum zijn opgemaakt. Het belastingvoordeel valt hierdoor weg.

Een duolegaat blijft mogelijk, maar is technisch ingewikkeld en vereist de hulp van een notaris. Het is altijd raadzaam om een aanvullende bepaling op te nemen in geval van een duolegaat. Je notaris kan je adviseren op basis van jouw situatie om je testament zo goed mogelijk op te stellen, in overeenstemming met je wensen.

Er wordt een nultarief ingevoerd voor schenkingen en legaten aan goede doelen. Maar ook het concept van ‘vriendenerfenis’ wordt mogelijk: voor een bedrag van maximaal 15.000 euro dat nagelaten wordt aan een ‘vriend’ worden de successierechten verlaagd van 25% naar 3%.

Als je testament (met duo-legaat) niet wordt aangepast, dan is de kans groot dat het aangeduide goede doel meer erfbelasting zal moeten betalen dan de waarde die het ontvangt. In dat geval zal het goede doel het legaat logischerwijze verwerpen. Het deel dat aan hen had moeten toekomen zal dan, afhankelijk van wat in je testament staat, aan iemand anders toekomen (bv. een wettelijke erfgenaam of iemand anders die in je testament niet aangeduid staat).

“Opgenomen als erfgenaam”

Ik heb jullie net opgenomen als erfgenaam in mijn testament. Goed werk verdient alle hulp die het kan krijgen! Zo kunnen jullie verder blijven bestaan en arme mensen en dieren in nood helpen.

Nathalie Van der M.

Wil je meer informatie over legaten?

Vraag onze brochure via onderstaand formulier op. Je vindt er alle informatie in die je nodig hebt om je testament op te maken.

Bloemen noch kransen

Laat de idealen van uzelf of uw dierbare overledene verder leven

Bereidt u uw uitvaart of die van een dierbare overledene voor? Dan kan u kiezen voor een ‘bloemen noch kransen’-gift aan ons goed doel.

Hiertoe vermeldt u gewoon ons rekeningnummer BE73-7326-1900-6460 op de rouwbrief met het verzoek een gift te doen aan Dierenartsen Zonder Grenzen in plaats van bloemen of kransen.

Veelgestelde vragen

Contacteer ons

Alexandra Goemans

Alexandra Goemans
Philanthropy Advisor
[email protected]
+3222404954

Ontdek ons op Testament