Wat we doen

Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders in negen Afrikaanse landen om een betere toekomst op te bouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren in een gezond milieu. We vaccineren en verzorgen kuddes en ondersteunen veehouders om de biodiversiteit en ecosystemen duurzaam te beheren. Volgens de principes van One Health bieden we antwoorden op de meest essentiële gezondheidsvraagstukken van vandaag.

 

Een volgende pandemie voorkomen

Zoönosen zijn infecties die van dier op mens overspringen. Ze deden de laatste jaren heel wat alarmbellen rinkelen. Zowel ebola als COVID-19 lieten ons allen zien tot wat het kan leiden wanneer een lokale zoönose uitgroeit tot een pandemie die de planeet kan omspannen. Ongeveer 60% van de gekende menselijke infectieziekten en tot 75% van de nieuwe ziekten zijn van dierlijke oorsprong. En elke pandemie die we tot nu toe gekend hebben, was een zoönose.

Door het verstoren van de natuur springen infecties steeds vaker over van dier op mens. Ontbossing en het omvormen van natuurlijke graslanden tot akkers ontwrichten de leefgebieden van wilde dieren. Noodgedwongen trekt deze fauna zich terug in een verkleind biotoop. Door de stress die wilde dieren hierbij ondervinden, wisselen ze onderling meer ziektes uit. Vele soorten sterven ook uit. In een gezond ecosysteem helpt de biodiversiteit ziekten te reguleren. Maar een verstoord ecosysteem is verzwakt en dit leidt uiteindelijk tot meer ziekten die ook de mens kunnen treffen.

Image

Onze inbreuk op de natuur brengt wilde dieren nauwer in contact met vee en de mens. Hierdoor wordt het risico op overdracht van ziekten veel groter. Dit risico is voornamelijk erg hoog in Afrika, waar de bevolking exponentieel stijgt en de natuur steeds meer plaats moet maken voor menselijke activiteiten.

De bevolkingsgroei en stijgende welvaart doet ook de vraag naar vlees stijgen, wat leidt tot intensieve veehouderij. Heel veel dieren met een lage genetische diversiteit in kleine ruimtes samen vormen echter een droomscenario voor de overdracht van virussen of bacteriën. Daarom ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen agro-ecologische veehouderij als een van de manieren om zoönosen in te dijken.

Image

One Health

Zoönosen leren ons dat de gezondheid van mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. Daarom zijn wij sinds ons ontstaan in 1985 een groot pleitbezorger van de principes van One Health. Dit is een multidisciplinaire benadering die de gezondheid van dieren, mensen en ecosystemen op een geïntegreerde manier aanpakt om duurzame resultaten te bereiken.

Onze dierenartsen werpen een eerste dam op tegen dierlijke ziekte-uitbraken. Maar toekomstige pandemieën kunnen we enkel voorkomen of onder controle houden in nauwe samenwerking met artsen, landbouwkundigen, milieudeskundigen, epidemiologen, antropologen, zoölogen, insectologen en andere wetenschappers.

Lees meer over onze strijd tegen pandemieën in ons activiteitenverslag.

Image

Benin

In Benin starten we een programma om de diergezondheidsdiensten te verbeteren. Wij willen het bestaande aanbod versterken en het grensoverschrijdend overleg verbeteren. We zijn ook van plan om te werken aan het in kaart brengen van de natuurlijke hulpbronnen.

Lees meer


Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso leven vele Malinese vluchtelingen in kampen. Om ondervoeding tegen te gaan, zorgen we dat er voldoende melk is voor hun kinderen. Dit doen we door de lokale melkproductie te verbeteren.

Lees meer


Mali

Ten noorden van Bamako zetten we sterk in op de lokale pluimveeteelt, gerund door vrouwen. Door een betere gezondheid, kweektechnieken en verkoop, halen de vrouwen meer eieren en inkomsten uit hun kippen.

Lees meer


Mauritanië

In Mauritanië willen we de diensten en de infrastructuur voor de herders van de Willaya van Assaba, in het zuidoosten van het land, verbeteren. We zijn ook van plan om de herders en hun kudden beter van dienst te zijn.

Lees meer


Niger

Al meer dan tien jaar werken we aan een betere toegang tot dierengezondheidszorg op het Nigerese platteland. We helpen privédierenartsen en trainen lokale dierenverzorgers. Wanneer de kuddes gezond zijn, zijn de mensen dat ook.

Lees meer


Burundi

In Ngozi geven we geiten en een moestuin aan arme families. We leren hen hoe ze ondervoeding kunnen overwinnen door gevarieerd te eten. De mest van de dieren verhoogt de oogst op het veld en er is geld voor de mutualiteit.

Lees meer


DR Congo

In Noord-Kivu stelen konijnen de show. Ze planten zich snel voort en zorgen voor belangrijke inkomsten en voedzaam vlees. We delen deze diertjes dan ook uit aan kansarme families, die de nakomelingen op hun beurt doorgeven aan andere gezinnen in nood.

Lees meer


Oeganda

In Karamoja, een droge en arme streek in het noorden van Oeganda, delen we Keniaanse geiten uit. Ze zijn groter dan de lokale geiten en geven meer melk. We bouwen betere geitenhokken, zodat de dieren ’s nachts geen last hebben van regen en modder.

Lees meer


Rwanda

In de armste streek van Rwanda bouwen we biogasinstallaties bij kleine melkboeren. De koeienstront zorgt voor gas om te koken. Zo hoeven de families geen brandhout te kappen, een win-winsituatie voor mens én milieu.

Lees meer


Iedereen leeft van de veeteelt

In de gebieden waar we werken leeft bijna iedereen van de veeteelt. We helpen er arme boerenfamilies die lijden onder honger, droogte, overstromingen en conflicten. Dit doen we samen met tien lokale partnerorganisaties.

Activiteitenverslag

Wil je weten welke resultaten Dierenartsen Zonder Grenzen boekt met jouw steun?

Lees dan hier ons jaarlijks activiteitenverslag.

België

Dierenartsen Zonder Grenzen zet in België sterk in op wereldwijde solidariteit en het uitwisselen van expertise. We werken samen met journalisten, studenten, veeboeren en dierenartsen. We informeren en sensibiliseren rond duurzame voedselproductie en -consumptie. We organiseren uitwisselingsreizen, lezingen en debatavonden. We helpen politici wereldwijd om hun internationaal beleid aan te passen aan de noden van Afrikaanse familiale veehouders.

Ontdek het hier.

Wat we bereiken, dankzij jouw steun

Met jouw steun kunnen kansarme, maar ondernemende Afrikaanse veeboeren zélf hun armoede overwinnen. Dankzij dieren, opleidingen, materiaal en dierengezondheidszorg kunnen ze genoeg voedsel produceren voor zichzelf én voor de markt. Maar het effect van je gift is nog groter.

Ontdek het hier