Dit is de website van Vétérinaires Sans Frontières – Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium vzw, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. We hebben geen btw-nummer.

Adres van de maatschappelijke zetel

Liefdadigheidsstraat 22, 1210 Brussel, België
T +32 2 539 09 89
E [email protected]

Het ondernemingsnummer van de organisatie is 0442.168.263.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Dierenartsen Zonder Grenzen is verantwoordelijk voor de inhoud van de website, die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, fouten, weglatingen of resultaten die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

We kunnen geen sluitende garantie bieden over de accuraatheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie. We kunnen de inhoud op elk moment aanpassen zonder voorafgaande mededeling aan de bezoeker of gebruiker.

Het gebruik van hyperlinks kan je van onze website naar andere sites leiden. Dierenartsen zonder Grenzen is niet verantwoordelijk voor het functioneren, het gebruik of de inhoud van deze andere websites.

Alle mogelijke geschillen en vorderingen vallen onder toepassing van het Belgische recht.