Benin

Hoewel in Benin de omstandigheden zeer gunstig zijn voor veeteelt, verschillen de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de veehouderijmethoden er enorm van streek tot streek. Ondanks het grote economische potentieel blijft de bijdrage van veeteelt aan de rijkdom van het land miniem. Het gebrek aan dierengezondheidszorg, de beperkte technische capaciteiten van de veehouders en oneerlijke handelspraktijken zetten een rem op de groei van de veeteelt.

 

Hoe wij helpen

We gaan in Benin een nieuw programma opstarten, waarbij we op drie aspecten zullen focussen: de uitbreiding van de lokale diergeneeskundige dienstverlening, de bestrijding van armoede via de kleinveeteelt en de ontwikkeling van ketens voor de productie, verwerking en verkoop van vlees.

Momenteel werken we samen met de lokale minister van veeteelt om:

  • een grondige stand van zaken op te maken van de diergeneeskundige dienstverlening in de grensgebieden: aanbod, vraag, infrastructuur, organisaties, wetgeving, enz.;
  • opleidingen te verstrekken voor het technisch personeel van de maatschappelijke organisaties, lokale spelers en technische diensten om de natuurlijke hulpbronnen in kaart te brengen en te georefereren;
  • de capaciteiten van de reeds operationele grensposten voor diergeneeskundige zorg te versterken (renovatie, materiaal en beheer);
  • het grensoverschrijdende overleg inzake dierengezondheid te vergemakkelijken.

Lokale partners

Partnerschap in opbouw.

Contact

Christian Dovonou
Landenverantwoordelijke Benin (Cotonou)
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Benin.

Ga naar nieuws