Benin

In Benin zijn de omstandigheden geschikt voor veeteelt. De beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de landbouwmethoden verschillen van regio tot regio. In het noorden, waar weinig grasland of water is, is rondtrekkende veehouderij veel voorkomend. In het zuiden zorgen de vele voedergewassen en de nabijheid van drinkplaatsen voor de dieren stimuleren daarentegen de veeteelt, voornamelijk van kleine dieren. Ondanks het grote economische potentieel blijft de bijdrage van de veehouderij aan de welvaart van het land minimaal. Het gebrek aan diergeneeskundige voorzieningen, de beperkte technische capaciteit van veehouders en oneerlijke handelspraktijken belemmeren de ontwikkeling van de veehouderij.

 

Hoe wij helpen

  • Om de weerbaarheid van kwetsbare veehoudergezinnen te verbeteren, delen we geiten of schapen uit. Daarnaast geven we trainingen in het houden van dieren en agro-ecologie.
  • We leiden dierenverzorgers op en helpen hen bij het opzetten van een netwerk. Door hun aanwezigheid krijgen veehouders in afgelegen gebieden gemakkelijker toegang tot diergeneeskundige zorg.
  • We vergroten het bewustzijn onder de lokale bevolking en helpen hen om agro-pastorale conflicten te beheersen, vooral die conflicten die te maken hebben met natuurlijke hulpbronnen.
  • We ondersteunen de ontwikkeling van inkomensgenererende activiteiten zoals bijenteelt, pluimveehouderij en de verwerking van tropische producten zoals sheanoten, soja, maniok en rijst.
  • We promoten groene energie zoals biogas.

Lokale partners

CERD: Culture Education Recherche pour le Développement au Bénin (Onderzoek naar Cultuureducatie voor Ontwikkeling in Benin)

POTAL MEN: zet zich in voor conflictpreventie en -beheersing in verband met mobiele veeteelt, beroepsopleiding, milieubescherming en -beheer, voedselproductie en -verwerking, kinderbescherming en seksuele en reproductieve gezondheid.

UDOPER – AD: Union Départementale des Organisations des Producteurs Eleveurs de Ruminants

CERFAT: Centre d’Etude et de Recherches, de Formation en Apiculture Tropicale (Centrum voor Studie, Onderzoek en Opleiding in Tropische Bijenteelt)

Humanité Inclusion: werkt aan de professionele en economische integratie van mensen met een beperking in Benin.

Contact

Christian Dovonou
Landenverantwoordelijke Benin (Cotonou)
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Benin.

Ga naar nieuws