De waarden van Dierenartsen Zonder Grenzen België zijn respect, transparantie en duurzaamheid. Deze waarden sturen ons gedrag en onze acties en vormen de basis van onze integriteitscode. We keuren elke vorm van schending van de integriteit af, zowel binnen Dierenartsen Zonder Grenzen België, bij onze partners als in het kader van onze activiteiten.

Wangedrag signaleren is de meest doeltreffende manier om elke vorm van corruptie of onethisch gedrag te bestrijden en ons ertegen te behoeden. Dit helpt om mensen en onze organisatie te beschermen.

Elk incident of vermoeden van fraude of misbruik kan bij voorkeur via de volgende kanalen worden gemeld:

  • Voor het personeel van Dierenartsen Zonder Grenzen België: de hotline van het land of de hiërarchie;
  • Voor partners: de vertegenwoordiger van Dierenartsen Zonder Grenzen België die het partnerschapscontract heeft ondertekend;
  • Voor beneficianten: het waarschuwingsmechanisme van de gemeenschap of de lokale vertegenwoordiger van Dierenartsen Zonder Grenzen België op projectniveau.

Als het om welke reden dan ook niet mogelijk of wenselijk is om de hierboven beschreven manieren te gebruiken, kun je het rapport of de klacht naar de klachtenmanager van Dierenartsen Zonder Grenzen België sturen, die ervoor zal zorgen dat het in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld en opgevolgd.

Een melding of klacht indienen

Stuur een e-mail naar [email protected] en vermeld:

  • Je naam, voornaam en telefoonnummer;
  • Alle details van het incident of de melding: de datum, de naam van het slachtoffer, de vermoedelijke dader, een beschrijving van het incident of de klacht.