Oeganda

In de Karamojaregio, in het noordoosten van Oeganda, leeft 80% van de bevolking van de landbouw en de rondtrekkende veeteelt. Langdurige droogtes door de klimaatverandering, een gebrek aan overheidssteun en terugkerende conflicten bedreigen echter hun manier van leven. Bovendien is de dierengezondheidszorg amper uitgebouwd, waardoor er geregeld epidemieën uitbreken die zorgen voor massale sterfte bij het vee.

 

Hoe wij helpen

  • In het noorden van het land delen we Keniaanse geiten uit. Ze zijn groter dan de lokale geiten en geven meer melk.
  • Tegelijkertijd bouwen we betere geitenhokken, zodat de dieren ’s nachts geen last hebben van regen en modder.
  • De groeiende bevolking in het Oost-Afrikaanse land zet de natuur extra onder druk. Daarom ondersteunen we lokale water- en graascomités, die de natuurlijke bronnen duurzaam beheren.
  • We bouwen en onderhouden boven- en ondergrondse waterputten en maken afspraken over waar er gegraasd mag worden.
  • We stimuleren de Karamojong om op termijn de plaatselijke projecten zelf in handen te nemen. Door participatieve opleidingen, waarbij nieuwe inzichten de traditionele kennis aanvullen, kunnen de veehouders hun toekomst beter in handen nemen.


Beheer van natuurlijke hulpbronnen

We pleiten voor landrechten van veehouders en faciliteren dialogen tussen etnische groepen om tot afspraken te komen over het delen van natuurlijke hulpbronnen.

> Factsheet (in het Engels)

Lokale partners

Matheniko Development Forum (MADEFO): strijdt in het noorden van Oeganda tegen armoede. De organisatie verdedigt de rechten van veehouders en landbouwers. Ook helpt ze de vernieling van natuurlijke bronnen tegen te gaan.

Dodoth Agro-Pastoral Development Organization (DADO): is actief in de  Karamojaregio. Engageert zich om rondtrekkende veehouders een duurzaam bestaan te garanderen.

Karamoja Development Forum: de rechten van rondtrekkende veehouders en de bescherming en ontwikkeling van hun levensonderhoud. Ze ondersteunen gemeenschapsinstellingen zodat de gemeenschap zich bewust is van haar rechten en deze kan verdedigen.

Contact

Emmanuel Emaruk
Landenverantwoordelijke Oeganda (Moroto)
[email protected]

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in Oeganda.

Ga naar nieuws