Democratische Republiek Congo

Ondanks zijn natuurlijke rijkdommen en landbouwpotentieel, heeft de Democratische Republiek Congo te kampen met grote voedselonzekerheid. Veel dorpen in het oosten van het land leven in extreme armoede en worden al bijna 30 jaar verscheurd door het geweld van gewapende conflicten. Tijdens perioden van onrust is vee vaak het eerste doelwit van plunderingen en wordt de bevolking regelmatig gedwongen om te vluchten. Dat helpt uiteraard niet om een bloeiende landbouw tot stand te brengen.

 

Hoe wij helpen

  • We verbeteren de toegang tot diergeneeskundige zorg door particuliere dierenartsen te helpen bij hun vestiging in afgelegen gebieden in Zuid-Kivu en Tanganyika.
  • Om hen te ondersteunen, trainen we dierenverzorgers uit de veehoudergemeenschappen. We leren hen basistechnieken om veeziektes te voorkomen en te genezen.
  • Rond het Kahuzi-Biega National Park (Zuid-Kivu) voorkomen we de verspreiding van zoönosen door het diergezondheidssysteem te versterken. Ook helpen we lokale bewoners en inheemse volken om geiten te houden als alternatief voor stroperij en houtkap.
  • We leggen voedervelden aan zodat melkkoeien voortdurend toegang hebben tot rijk voer en meer melk produceren.
  • We faciliteren de verwerking en verkoop van lokale melk. We voorzien kleinere zuivelbedrijven van apparatuur om de kwaliteit te controleren en de melk te bewaren. We zetten ook een netwerk van melkverzamelaars en -verkopers op.
  • We dragen bij aan de genetische verbetering van lokale koeienrassen door kunstmatige inseminatie en de introductie van verbeterde stieren en vaarzen.
  • We bieden hulp aan gemeenschappen en vee die ontheemd zijn geraakt door gewapende conflicten en conflicten tussen gemeenschappen. Om hen te helpen bij de wederopbouw bieden we financiële steun, diergeneeskundige zorg en steun voor de ontwikkeling van inkomensgenererende activiteiten (veeteelt en kleinschalige handel).
  • We bieden psychologische en juridische ondersteuning aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Dierengezondheidszorg

Wij helpen privé dierenartsen en technici bij het opzetten van hun praktijk in plattelandsgebieden, dicht bij de boeren.

> Factsheet (in het Engels)

Lokale partner

Association Paysanne pour le Développement Intégré au Sud-Kivu (APDIK) begeleidt 32 boerencoöperaties in Zuid-Kivu bij de professionele ontwikkeling van landbouwproducenten. Ze hebben aandacht voor sociaal ondernemerschap, milieu en gender.

Action pour les Femmes et Enfants Marginalisés (AFEMA) is een Congolese vrouwenorganisatie die actief is op het gebied van psychosociale zorg voor slachtoffers van seksueel of gendergerelateerd geweld, kinderbescherming en ondernemerschap voor jongeren en vrouwen.

Contact

Issa Ilou
Landenverantwoordelijke DRC (Bukavu)
[email protected]

Dierenartsen Zonder Grenzen, DR Congo (c) Tim Dirven

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in de Democratische Republiek Congo.

Ga naar nieuws