Democratische Republiek Congo

Ondanks zijn natuurlijke rijkdommen en landbouwpotentieel, heeft de Democratische Republiek Congo te kampen met grote voedselonzekerheid. Veel dorpen in het oosten van het land zijn in diepe armoede geduwd en verscheurd door het jarenlange oorlogsgeweld. Bij onrusten wordt het vee vaak als eerste geplunderd en bovendien moeten de inwoners geregeld op de vlucht slaan. Dat helpt uiteraard niet om een bloeiende landbouw tot stand te brengen.

 

Hoe wij helpen

  • We investeren in moestuintjes. Daarbij betrekken en helpen we de meest kwetsbaren in de Congolese samenleving, zoals weduwen en wezen, oorlogsslachtoffers en personen die besmet zijn met het hiv-virus.
  • Via stages en opleidingen versterken we de capaciteiten van dierenverzorgers. Zo kunnen zij ziektes bij kleinvee voorkomen.
  • In de woelige regio stimuleren we goed bestuur door samen te werken met lokale overheden, middenveldorganisaties en de privésector.

Dierengezondheidszorg

Wij helpen privé dierenartsen en technici bij het opzetten van hun praktijk in plattelandsgebieden, dicht bij de boeren.

> Factsheet (in het Engels)

Lokale partner

Association Paysanne pour le Développement Intégré au Sud-Kivu (APDIK): begeleidt 32 boerencoöperaties in Zuid-Kivu bij de professionele ontwikkeling van landbouwproducenten. Ze hebben aandacht voor sociaal ondernemerschap, milieu en gender.

Contact

Issa Ilou
Landenverantwoordelijke DRC (Bukavu)
[email protected]

Dierenartsen Zonder Grenzen, DR Congo (c) Tim Dirven

In het nieuws

Lees en bekijk nieuws, foto’s, video’s en publicaties over wat we doen in de Democratische Republiek Congo.

Ga naar nieuws