Op weg naar Butare

Blog, Nieuwsberichten

De jongen uit het eerste nest worden uitgedeeld aan kansarme gezinnen. Zij zullen de dieren kruisen met konijnen van het lokale ras. Het kleinveeprogramma van Dierenartsen Zonder Grenzen (in Rwanda en in Oost-Congo) is gebaseerd op het uitdelen van konijnen, geiten en varkens. Deze dieren worden uitgedeeld aan gezinnen die in diepe armoede leven.

Nieuwe perspectieven

De dieren zorgen ervoor dat het gezin meer voedselzekerheid heeft en spelen ook, zoals we zullen zien, een belangrijke rol in de plaatselijke economie. Het leven van de meest kwetsbare gezinnen draait vaak maar om één ding: ervoor zorgen dat de familie te eten heeft. De dieren openen voor hen nieuwe perspectieven: gezondheidszorg en onderwijs voor de kinderen.

Carole Meersschaert