Monitoring, meer dan cijfers

Blog, Nieuwsberichten

In Oeganda ben ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse monitoring van de projecten. Ik verzamel informatie bij de veehouders die we ondersteunen en controleer of we op weg zijn om onze doelstellingen te halen.