Seminarie prioritaire ziekten en ingrepen in Niger

Blog, Nieuwsberichten

Het uitwisselen van kennis, één van onze doelstellingen hier, bereikt zijn hoogtepunt tijdens het seminarie ‘prioritaire ziekten en ingrepen’ in Niger.

De gebrekkige organisatie (onder andere het niet op de hoogte zijn van de mensen die een voordracht moeten geven, niet onbelangrijk) kan ons enthousiasme niet temperen. Josette staat te popelen om erin te vliegen! Ze geeft het beste van zichzelf bij de castratie van een hond met een uit de kluiten gewassen tumor. Ter zelfder tijd toont dierenarts Alzouma bij een rumenotomie van een geit wat hij tijdens een stage in België heeft geleerd. Ik weet zeker dat zijn Belgische stagebegeleider meer aandacht schonk aan hygiëne tijdens de operatie, maar hij slaagt erin 4 kg plastiek uit de maag van de geit te verwijderen. Geen wonder dat het diertje mager bleef! Bij het sluiten van de wonde geef ik hem nog wat tips mee. Plots komt ook de nationale pers op de proppen voor een interview. De camera’s flitsen de hele dag door.

Dierziektebestrijding in België

De minister van Landbouw doet een ‘acte de présence’ bij de inleiding van het tweede gedeelte. Niet dat zijn bijdrage veel toevoegt aan de dag, maar hem naar een volle zaal lokken is een goede publiciteitsstunt van de Orde… Daarna krijgen we inzicht in de bestreden ziekten in Niger. Wat ik ook onthoud is dat 10 procent van de verkochte melk en 44 procent van het vlees antibioticaresiduen bevat.

Om af te sluiten is het mijn beurt. Ik vertel over de dierziektebestrijding in België en de melkkwaliteit. Voor het eerst presenteren in het Frans… dat verloopt niet zonder zenuwen. Het publiek is echter enthousiast en stelt achteraf gretig vragen.

De bewogen dag sluiten we af met een gezellig etentje op uitnodiging van de ‘premier-secretaire’ van de ambassade. Morgen is het tijd om huiswaarts te keren!

Karlien Supré