Terugblik op 2023

Nieuwsberichten

Het einde van het jaar is in zicht, het perfecte moment om terug te kijken op de inzet van het afgelopen jaar.

Om terug te blikken op 2023 hebben we een selectie gemaakt van 13 hoogtepunten die het afgelopen jaar hebben gemarkeerd.

Tot volgend jaar!

 

Januari

Nieuwjaarsreceptie

In januari organiseerden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het kantoor in Brussel. Het was een gelegenheid om onze activiteiten voor te stellen aan onze donateurs, partners en oud-collega’s, en om hen te bedanken voor hun interesse en bijdrage aan het succes van onze missie.

Februari

De eerste editie van Demi-Journée d’échanges sur la Souveraineté Alimentaire 

Februari ging van start met nieuwe activiteiten op de campus van de studenten diergeneeskunde aan de Université catholique de Louvain. In samenwerking met Humundi en Uni4Coop, organiseerden we een Demi-Journée d’échanges sur la Souveraineté Alimentaire (DJESA) waarbij studenten konden deelnemen aan discussies over voedselsoevereiniteit. Het evenement had als doel om de studenten aan te moedigen om kritisch te reflecteren over de impact van ons huidige landbouw- en voedselsysteem en bewustzijn te creëren over hoe we voedsel consumeren. Kom meer te weten over onze werking met studenten.

Een bezoek aan onze humanitaire acties in Oeganda

Karamoja, een regio in het noordoosten van Oeganda, wordt sinds enkele jaren opnieuw geteisterd door opgelaaide etnische conflicten en honger. De noden zijn er hoog, dus zijn we sinds vorig jaar gestart met het uitvoeren van humanitaire acties, mogelijk gemaakt door de steun van de Belgische overheid, specifiek de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). In februari bracht hun hoofdbestuur een bezoek aan onze projecten in Oeganda om de impact van deze initiatieven waar te nemen. 

De toekomst van ons voedsel 

Studenten uit diverse opleidingen aan de UGent en HOGENT kwamen in februari samen voor een inspirerende dag over de toekomst van ons voedsel. Het evenement stond in teken van de vraag: hoe kunnen we de toegang tot gezond voedsel voor iedereen verzekeren zonder de grenzen van het milieu te overschrijden? De studenten kregen de uitdaging om een creatief en innovatief antwoord te vormen op deze vraag. Zo gingen ze, onder begeleiding van experten, actief aan de slag rond de transitie naar een veerkrachtig voedselsysteem van de toekomst. Lees meer over dit evenement

© Fien Boone

Maart

Start van een nieuw project in Mauritanië

Van alle landen in de Sahel-regio werd Mauritanië de afgelopen jaren het zwaarst getroffen door de uitdagingen van de klimaatverandering. Door aanhoudende droogte afgewisseld door catastrofale watersnood, werden volledige gemeenschappen afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Wij zetten er noodhulpacties op en organiseren o.a. voedsel- en cashbedelingen om voedselzekerheid te garanderen. In maart werd ons humanitair project met de ondersteuning van de Europese Unie (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) verlengd met een jaar. Op lange termijn investeren we ook in infrastructuur om verdere erosie te voorkomen en de bodem te herstellen.

© Malika Diagana

Journalist John Vandaele verkent One Health-project in Zuid-Kivu

In maart verkende MO*-journalist John Vandaele ons ‘One Health’-project in Zuid-Kivu, DR Congo. Met deze aanpak streven we ernaar om toekomstige pandemieën, door de overdracht van ziekten van dieren op mensen, te bestrijden. In samenwerking met Dokters van de Wereld en lokale partner ADMR richten we ons op de bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu, aangezien deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Lees zijn uitgebreide reportage hier.

© Thomas Cytrynowicz

Mei

Overstromingen in Zuid-Kivu 

De maand mei werd gekenmerkt door verschrikkelijke overstromingen in Zuid-Kivu, in de Democratische Republiek Congo. In deze regio, waar al tientallen jaren conflicten woeden, leeft een zeer kwetsbare bevolking die genoodzaakt is om natuurlijke hulpbronnen te gebruiken om te overleven. De ontbossing van hoogvlakten veroorzaakt bodemerosie en aardverschuivingen tijdens hevige regenval. Honderden mensen zijn hun vee kwijtgeraakt en als gevolg ook hun enige bron van voedsel en inkomen. Om hen te ondersteunen, organiseerden we een campagne om noodfondsen in te zamelen.

September 

Workshop in Benin

In september kwamen collega’s van het hoofdkantoor in Brussel samen met directeurs en medewerkers uit de verschillende landen waar we actief zijn. Samen namen ze deel aan verschillende workshops: hoe we vrouwenemancipatie beter kunnen opmeten in onze activiteiten, leren gebruik maken van de nieuwe database van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en brainstormen over het verbeteren van onze operationele communicatie. Zo werken we aan One TEAM: Together Everyone Achieves More!

Film in het Bos

In de prachtige omgeving van de Gentbrugse Meersen werd er in de maand september een openluchtcinema opgericht in samenwerking met de stad Gent, naar een concept van BOS+. Het evenement bracht een bijzondere kijk op de samenhang van veehouderij en natuurbeheer. De avond werd ingeleid met enkele wandelingen doorheen het gebied om meer te leren over hoe vernieuwende landbouwvisies een positieve invloed hebben op het lokale ecosysteem. Achteraf was er tijd voor een nagesprek en een filmvoorstelling. Kom meer te weten over dit evenement.

Oktober 

Hamado Ouedraogo, country director in Burkina Faso, brengt een bezoek aan België

In oktober bracht Hamado Ouedraogo, onze country director in Burkina Faso, een bezoek aan België. Tijdens zijn verblijf nam hij deel aan een aantal activiteiten in Brussel en Wallonië die gericht waren op het grote publiek, studenten en donateurs. Samen met epidemioloog Marius Gilbert was hij te gast op een conferentie-debat over het voorkomen van toekomstige pandemieën, georganiseerd door de serviceclubs van de regio Marche-en-Famenne. Het was een geweldig evenement dat 7.700 euro heeft opgebracht voor onze organisatie! We hebben ook van zijn bezoek gebruik gemaakt om met hem te praten over rondtrekkende veehouderij, een veerkrachtig maar bedreigd systeem in Burkina Faso. Lees ons artikel voor meer informatie.

November 

Hernieuwde steun voor humanitaire projecten

Begin november ging een nieuw humanitair programma van start in Congo, Oeganda, Niger en Burkina Faso. Het gaat om een beschermingsprogramma gericht op veeteelt om meer dan 50.000 mensen te helpen, voornamelijk ontheemden. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking, die de eerste fase van dit programma van oktober 2021 tot 2023 had gefinancierd, hernieuwt haar vertrouwen voor ons voor nog eens twee jaar. Lees meer over hoe we ontheemde mensen ondersteunen in Zuid-Kivu.

© Arlette Bashizi

Food.Film.Fest. 

Met meer dan 120 voorstellingen in Vlaanderen en Nederland was ook dit jaar het Food.Film.Fest. van Voedsel Anders opnieuw een groot succes. Als medeprogrammator en lid van het kernteam blikken we trots terug op deze derde editie en kijken we alvast uit naar volgend jaar! Zelf organiseerden we een voorstelling in de Studio Skoop in Gent, in samenwerking met WWF België. We vertoonden de film “Sur Le Champ”, gevolgd door een debat over de kansen en uitdagingen van een transitie naar een agro-ecologisch voedselsysteem. Joost Dessein (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen UGent) ging in gesprek met Bertjan Olivier (Menapii), Pierre-Alexandre Billiet (Gondola) en Marjolein Visser (ULB Brussel). Ontdek meer over het evenement en het nagesprek.

December 

Stages in Brussel en op het terrein

In 2023 mochten we vijf enthousiaste stagiaires verwelkomen op het hoofdkantoor in Brussel. Ook hebben twee studenten hun veldwerk in Rwanda en Oeganda afgerond in kader van hun masteronderzoek. Daarnaast hebben drie studenten, die in 2022 uitgebreid onderzoek deden in samenwerking met onze teams in Rwanda, hun thesis met succes verdedigd. Een bijzondere vermelding verdient Emma, wiens thesis zelfs genomineerd werd voor de Future Proef Awards.