One Health: ons pilootproject in Zuid-Kivu op video

Video's

Rond het Kahuzi-Biega National Park leven veel Congolezen in nauw contact met dieren en de natuur. In deze regio van Oost-Congo leeft de meerderheid van de bevolking van landbouw en veeteelt. Volgens schattingen leven minstens 3 op de 4 mensen onder de armoedegrens. Door deze moeilijkheden zoeken mannen, vrouwen en kinderen toevlucht tot het park op zoek naar hout of dieren om op de markt te verkopen.

Zonder het te weten, stellen ze zichzelf bloot aan ziekten met een epidemisch potentieel. Houtkap en stroperij oefenen grote druk uit op de natuurlijke hulpbronnen van het park. Deze druk verhoogt op zijn beurt het risico op de overdracht van ziekten van dieren op mensen. Bovendien zorgen menselijke activiteiten ervoor dat wilde diersoorten, die ziekten kunnen overdragen, hun natuurlijke omgeving ontvluchten en dichter bij de veestapel en de woningen rondom het park komen. Deze ziekteoverdrachten hebben geleid tot epidemieën zoals Ebola en COVID-19.

Als reactie op de situatie is in 2022 een ongekend “One Health”-project gestart rond het oostelijke gebied van het park, dicht bij de stad Bukavu. Het doel is om het ontstaan van nieuwe pandemieën te voorkomen.

Een ongekend pilootproject in Zuid-Kivu

De kracht van het project komt voort uit de samenwerking van drie NGO’s, elk gespecialiseerd in een gezondheidssector. Dierenartsen Zonder Grenzen zorgt voor de gezondheid van dieren, Dokters van de Wereld voor de gezondheid van mensen en Action pour le Développement des Milieux Ruraux richt zich op milieuactiviteiten.

De grootste uitdaging zal ongetwijfeld zijn om zowel de lokale bevolking als de volksgezondheidsdiensten erbij te betrekken. Dit is cruciaal voor het succes van het project op lange termijn. Vóór onze interventie werkten de gezondheidsdiensten afzonderlijk, zonder de gemeenschappen echt te betrekken bij de preventie en het beheer van gezondheidsproblemen. De regio had ook geen systeem om effectief te reageren op uitbraken van ziekten bij mens en dier en om de verspreiding ervan te voorkomen. We besloten deze problemen aan te pakken in samenwerking met alle betrokken gezondheidsspelers. Artsen, dierenartsen en openbare en private milieudeskundigen hebben tegenwoordig regelmatig contact met elkaar.

Tegen 2026 wil ons project een geïntegreerd epidemiologisch bewakingssysteem en een rampen- en reactieplan ontwikkelen. Dit zal de preventie, opsporing en het beheer van gezondheidsrisico’s in de regio verbeteren. We zullen ook de gezondheidsdiensten voor zowel mensen als dieren versterken en hen aanmoedigen om samen te werken. De gemeenschappen krijgen naast training en voorlichting toegang tot boomkwekerijen om hun eigen bos aan te leggen op de heuvels die aan het park grenzen. Over een paar jaar kunnen ze dit hout verkopen in plaats bomen te kappen in het park. Sommige families hebben ook de mogelijkheid om geiten te houden, een ander alternatief om inkomsten te genereren.

Over het One Health-project

Ben je geïnteresseerd in dit project? Lees hieronder meer over eerder gepubliceerde content: