De toekomst van ons voedsel door de ogen van de wetenschappers van morgen

Nieuwsberichten

Op 21 februari kwamen studenten uit verschillende landbouw- en voedingsgerelateerde opleidingen aan de UGent en HOGENT samen voor een inspiratiedag over “De toekomst van ons voedsel”. Als lid van Voedsel Anders, de beweging voor agro-ecologie, zette Dierenartsen Zonder Grenzen haar schouders mee onder dit transdisciplinair initiatief. 

Gezond voedsel voor iedereen

Door van gedachten te wisselen met studenten uit andere richtingen krijg je een meer open perspectief,” getuigt Thomas, student aan de UGent. ©️ Fien Boone

Hoe verzekeren we toegang tot gezond voedsel voor iedereen zonder milieugrenzen te overschrijden? Deze centrale vraag dienden de 127 deelnemende studenten op het einde van de dag van antwoorden te voorzien. Ter inspiratie maakten de studenten eerst kennis met de principes van agro-ecologie om het globale voedselvraagstuk op holistische wijze te benaderen. Daarna gingen ze zelf aan de slag.

Onder begeleiding van experten uit de onderzoekswereld en het werkveld werden de studenten uitgedaagd om de transitie naar een veerkrachtig toekomstig voedselsysteem samen vorm te geven. Binnen een specifieke schakel van de agro-voedingsketen naar keuze, werkten de studenten in kleinere groepen creatieve en innovatieve ideeën uit die de transitie mogelijk moeten maken. Beholpen met stellingen en SWOT-analyses en geïnspireerd door transversale infosessies rond beleid, economie en maatschappij, kwamen levendige discussies en kruisbestuiving tussen studenten met verschillende achtergronden tot stand. Op het einde van de dag deelde elke groep de ideeën binnen hun schakel tijdens een plenair slotmoment, om zo de toekomst van ons voedsel te schetsen, door de ogen van de wetenschappers van morgen.

Sleutelgeneratie voor herstellende landbouw

Lien Vrijders presenteert een toekomst die we ons kunnen verbeelden. ©️ Fien Boone

“Volgens de ecologische voetafdruk kunnen wij enkel negatief zijn voor de planeet, maar het omgekeerde is ook waar en dat vertellen wij niet, of juist veel te weinig.”

Lien Vrijders, oprichter van klimaatboerderij Grassroots, beet als keynote-spreker de spits af. Zij ziet de jonge wetenschappers als een sleutelgeneratie: “Als onderdeel van ecosystemen kunnen wij mensen ook een positieve impact op onze leefomgeving hebben en actief bijdragen tot het herstel van ecosystemen.”

Voor haar ligt de toekomst in herstellende landbouw, waarbij de band tussen natuur, landbouw en de samenleving terug versterkt wordt.

One Health

Anthony Denayer faciliteerde de workshop rond dierlijke productie. ©️ Fien Boone

De transitie naar een veerkrachtig voedselsysteem waarbij de toegang tot gezond voedsel voor iedereen verzekerd is, staat ook centraal in het werk van Dierenartsen Zonder Grenzen. Daarom pleiten wij voor een “One Health”-aanpak, die de onlosmakelijke verwevenheid van de gezondheid van mens, dier en milieu erkent en multidisciplinaire samenwerking vooropstelt.

“Toen ik zelf nog op de schoolbanken zat, associeerde ik veeteelt vooral met de hoge uitstoot van broeikasgassen en drastische ontbossing ten gevolge van geïmporteerde voeders. Via projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen kwam ik in aanraking met rondtrekkende veehoudersgemeenschappen en werd mij duidelijk dat het ook anders kan. Bepaalde vormen van extensieve veehouderij kunnen zelfs een positieve impact op het milieu hebben,” aldus Anthony Denayer, communicatiecoördinator bij Dierenartsen Zonder Grenzen en trekker van de educatiewerkgroep binnen Voedsel Anders.

Wereldwijd draagt extensieve veehouderij langsheen haar waardeketens naar schatting bij in het levensonderhoud van wel 2 miljard mensen, ofwel een kwart van de wereldbevolking. Deze veehouders dragen bij tot het beschermen van de uitgestrekte graslanden die meer dan de helft van het aardoppervlak beslaan en tot 28% van ’s werelds bedreigde soorten herbergen. Extensieve veehouderij is daarom een belangrijke factor in de transitie naar het veerkrachtig voedselsysteem van de toekomst.

Wil je mee nagenieten van dit evenement? Bekijk de aftermovie en ontdek hoe de experten en studenten De toekomst van ons voedsel ervaarden.Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zetten we sinds 2011 actief in op wereldburgerschapseducatie. In de eerste plaats op de volgende generatie, en in het bijzonder op studenten in het hoger onderwijs. Want zij zijn degenen die het voedselsysteem van de toekomst vorm zullen geven, op een planeet geteisterd door steeds meer uitdagingen. Om tot een beter voedselsysteem te komen, reiken wij ze andere productiesystemen aan, zoals agro-ecologie, die compatibel zijn met onze ‘One Health’-aanpak, met steun van
Belgische Overheid en Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij).

Een samenwerking met Solidagro, Voedsel Anders, UGent en HOGENT.