Digitaal brandmerken van vee in Karamoja: een stap naar duurzame ontwikkeling

Nieuwsberichten

In het noordoosten van Oeganda ligt de regio Karamoja, die met zijn oppervlakte zo groot als België en een bevolking van 1,2 miljoen mensen, voor veel uitdagingen staat. Hier komen complexe problemen samen, van klimaatverandering en bevolkingsgroei tot conflicten onder pastoralisten, dit zijn rondtrekkende veehouders. Dierenartsen Zonder Grenzen werkt al sinds 2006 in Karamoja, waarbij we ons inzetten voor een betere gezondheid en productie van het vee, en voor meer economische mogelijkheden voor kwetsbare families. Onze inspanning omvatten ook een effectiever beheer van land en water en de vermindering van conflicten. Sinds 2022 zetten we ook humanitaire acties op.

Een strijd tegen klimaat en armoede

In Karamoja staan pastoralisten en landbouwers voor talloze uitdagingen, zoals de klimaatverandering, armoede en conflicten. © Tim Dirven

De onregelmatige regenval en de toenemende extreme weersomstandigheden hebben geleid tot een hoger risico op droogte, hongersnood, overstromingen en epidemieën. Karamoja wordt gekenmerkt door armoede, met hoge percentages ondervoeding, kindersterfte, werkloosheid en analfabetisme. De politieke situatie blijft fragiel, met beperkte toegang tot gezondheidszorg en voortdurende conflicten over schaarse hulpbronnen.

De inwoners in de regio zijn pastoralisten en landbouwers, die allemaal te maken hebben met klimaatgerelateerde schokken zoals droogte, onvoorspelbare regenval, overstromingen en uitbraken van veeziekten. Kwetsbare families hebben moeite om hun eigendomsrechten op het land veilig te stellen, terwijl conflicten tussen de gemeenschappen voortduren, gedreven door concurrentie om water en land. De onzekerheid en de armoede leiden zelfs tot het stelen van elkaars vee.

Innovatieve oplossingen voor veebeheer

De introductie van het Digital For Development-project in Karamoja biedt een lichtpuntje in deze uitdagende en instabiele omgeving. De digitalisering van het brandmerken van vee ondersteunt niet alleen pastoralisten, maar ook dierenverzorgers en veiligheidsdiensten. Het doel van het project is om de veeteeltwaardeketen, dat is alles wat met het vee te maken heeft van productie tot verkoop, te versterken en de vredesopbouw tussen gemeenschappen verder te bevorderen. Ongeveer 5000 pastoralisten, die samen zo’n 20.000 dieren bezitten, zullen hierdoor geholpen worden.

Digitaal brandmerken van vee draagt bij aan een duurzamere waardeketen en versterkt de vredesopbouw tussen gemeenschappen. © Tim Dirven

Lokale autoriteiten gebruiken momenteel hete ijzers om vee te brandmerken. De karimojong, oftewel de pastoralisten van Karamoja, gebruiken het brandmerk om vee te identificeren. De traditionele methode is niet ideaal, omdat er geen link is naar de eigenaar en de markeringen te groot zijn. Het digitale systeem zal dit verbeteren door de dieren te linken aan hun eigenaar en hen te helpen hun vee te beheren. Zo kunnen de dieren teruggebracht worden naar hun eigenaar. Daarnaast is er een alarmfunctie om plunderingen, natuurrampen en uitbraken van ziekten te melden. De gezondheid en productie van het vee kan ook door iedereen gevolgd worden.

De digitale toepassing maakt de veeteeltpraktijktijen duidelijker en effectiever, draagt bij aan een duurzamere waardeketen en helpt bij ziekte- en rampenbestrijding.

Voor een veerkrachtige en vreedzame toekomst

We streven naar een vredigere omgeving en een positiever klimaat voor veeteelt. Door plunderingen en diefstallen van vee te ontmoedigen en een betere dierengezondheid te realiseren door tijdige waarschuwingen bij ziekte-uitbraken, hopen we dat pastoralisten gemotiveerd blijven om hun beroep uit te oefenen en te investeren.

Een gezelschap vrouwen van het vredesforum reist rond in de regio. Met theaterstukken en persoonlijke getuigenissen pleiten zij voor de vrijwillige inlevering van wapens. © Tim Dirven

Het Digital For Development Fonds ondersteunt de ontwikkelingsfase van ons project, dat bestaat uit het opzetten van een uniek locatie- en identificatiesysteem voor dieren en eigenaren, het bouwen en beheren van een database (online gegevensbank) en softwareontwikkeling. We starten in het district Moroto, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het sensibiliseren en opleiden van belanghebbenden.

We houden rekening met de Digitale Ontwikkelingsprincipes. We richten ons op samenwerking met iedereen die betrokkenen is. We integreren het met de bestaande acties om vrede te bevorderen. De digitalisering zal aansluiten op het huidige beleid in Oeganda en zal toepasbaarheid zijn in Karamoja. Kwetsbare huishoudens zullen profiteren van dit digitale systeem, en daarom pleiten wij ervoor dat het een publiek goed wordt met een rol voor de overheid.

Dit initiatief belooft niet alleen technologische innovatie, maar ook concrete voordelen voor de lokale gemeenschappen in Karamoja. De veehouders zullen minder vee kwijtraken waardoor de verkoop van vee zal verbeteren. De betere planning en spreiding van land tussen de rondtrekkende veehouders zal leiden tot minder landuitputting. Door iedereen te betrekken en gebruik te maken van alle data, hopen we bij te dragen aan een veerkrachtigere en vreedzamere toekomst voor de hele regio.


Het digitaliseren van het brandmerken van vee in Karamoja, Oeganda wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Ngo-federatie, ACODEV, Fiabel en het Digital For Development Fonds. We kijken ernaar uit om onze ervaringen te delen en samen te werken aan duurzame ontwikkeling.