In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

 • Dierengezondheidszorg

  Met aangepaste lokale voorzieningen om de dierengezondheid in stand te houden en te verbeteren, wil Dierenartsen Zonder Grenzen een kwaliteitsvolle veeteelt verzekeren bij de kleine agro-veehouders. De projecten in Rwanda dragen bij tot deze doelstelling door lokale privédierenartsen en het netwerk van agro-veehouders te ondersteunen. Concreet betekent dit het versterken van hun financiële en technische mogelijkheden. Dat laat hen toe hun sensibiliseringsacties beter uit te voeren, ondersteunend advies te geven en voor preventie en behandeling van dieren te zorgen. De inspanningen resulteren in een betere algemene gezondheid van de veestapel en een verhoogde productiviteit die hoofdzakelijk ten goede komt aan de kleine agro-veehouders.

 • Handel

  Grond is een van de natuurlijke rijkdommen van Rwanda. De gezinnen die dieren ontvangen via het kleinveeprogramma hebben, net zoals de overgrote meerderheid van de Rwandezen, minder dan een halve hectare grond om te bewerken. Om het inkomen van deze kansarme gezinnen te verhogen, werd een fonds opgericht dat microkredieten verstrekt. Gezinnen die een micro-krediet krijgen, investeren het geld in het aankopen en nadien doorverkopen van basisproducten die families in afgelegen dorpen nodig hebben. Met deze bescheiden handel kunnen ze een klein inkomen opbouwen.  Het fonds wordt ter beschikking gesteld van een vereniging die bepaalt welke huishoudens er een beroep op kunnen doen. Het verleende microkrediet wordt terugbetaald met een lage rente zodat het fonds kan uitbreiden naar andere families.

 • Opleiding

  De gezinnen aan wie Dierenartsen Zonder Grenzen dieren uitdeelt krijgen opleidingen in groep. De deelnemers leren er onder meer hoe ze hun dieren nog beter kunnen verzorgen, hoe ze landbouw en veeteelt kunnen integreren om de productie te verhogen, hoe ze documenten van de vereniging moeten beheren en hoe man en vrouw elkaar het best kunnen aanvullen. Ook het bevorderen van vrede en tolerantie en het verbeteren van het welzijn van de familie komen aan bod. Sleutelfiguren van de vereniging krijgen een opleiding over onderhandeling en belangenbehartiging. Voor deze opleidingen en sensibiliseringsbijeenkomsten gebruikt Dierenartsen Zonder Grenzen pedagogische hulpmiddelen om ze begrijpelijk en duidelijk te houden.

 • Vrouwen

  Om de positie van de vrouw te versterken worden vrouwengroepen opgericht binnen de verenigingen/coöperatieven die gelinkt zijn aan onze partnerorganisatie IMBARAGA. De bedoeling is om de rol van de vrouw te versterken binnen de familiale economische activiteiten, maar ook in de ontwikkeling van de gemeenschap. De vrouwen krijgen opleidingen, dieren en materiaal om het land te bewerken dat hen helpt om het werk te verlichten zoals kruiwagens, spades, drietanden en een sikkel.

 • Dieren

  In Rwanda geeft Dierenartsen Zonder Grenzen kleinvee aan kansarme families. Het uiteindelijke doel is om het welzijn van de meest kwetsbare gezinnen te verbeteren door een totaalbenadering toe te passen. De geselecteerde gezinnen krijgen hokken, veevoedergewassen en dieren (per 25 huishoudens zijn dat 2 geiten, 2 bokken en 3 konijnen, waarvan 2 vrouwtjes en 1 mannetje). Vooraleer ze zich over de dieren kunnen ontfermen, krijgen ze een opleiding. De kennis die ze daar opdoen over veeteelt en verzorging wordt op tijd opgefrist. Zo kunnen de gezinnen de dieren op de best mogelijke manier verzorgen en kan de kleinveeteelt optimaal verlopen. Dit luik van het project is dus gelinkt aan het luik 'dierengezondheidszorg' om de duurzaamheid van de veeteelt te verzekeren.

11 biogasinstallaties in Rwanda dankzij crowdfunding

29 oktober 2015 -

In Rwanda redt koemest mensenlevens. Wanneer de mest in een biogasinstallatie vermengd wordt met water, ontstaat er namelijk een duurzame brandstof: biogas. Dierenartsen Zonder Grenzen lanceerde daarom een oproep om via crowdfunding 645 euro in te zamelen voor vijf biogasinstallaties. En wat een succes! We hebben maar liefst 1.425 euro ingezameld, voldoende om 11 installaties te bouwen en dus 11 gezinnen te helpen!

Lees meer...
Blog

Ontwikkelingshulp, ook voor ons hier in eigen land?

Geschreven door Laurence Strubbe op 28 september 2015

Een gesprek met Rwandese studenten, doet de Vlaamse Laurence nadenken over de uitdagingen voor onze eigen boeren. Laurence won begin dit jaar de wedstrijd 'Students for Sustainable Agriculture' en ging in september op inleefreis naar Rwanda. 

Lees meer...
Blog

Grenzeloos

Geschreven door Kim van de Wiel op 28 september 2015

Kim studeert Diergeneeskunde aan de Universiteit van Gent. Begin dit jaar nam ze deel aan de wedstrijd 'Students for Sustainable Agriculture' en was ze één van de vijf winnaars. Ze ging in september voor 10 dagen op uitwisselingsreis naar Rwanda. Enkele dagen na de reis pende ze haar indrukken neer in deze blog. 

Lees meer...

Koemest redt levens, doe mee aan onze crowdfundingactie!

22 september 2015

Wist u dat de mest van een koe levens kan redden? Wanneer veehouders de grote vlaaien van de koe vermengen met water, vormt een biogasinstallatie dit om tot een duurzame brandstof: biogas. Dierenartsen Zonder Grenzen wil via crowdfunding vijf biogasinstallaties bouwen in Rwanda. Help ons hierbij: met 645 euro kunnen we 5 biogasinstallaties bouwen!

Lees meer...
Blog

Contrasten

Geschreven door Laurence Strubbe op 19 september 2015

Laurence start haar 3e jaar bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent. Ze reist deze week door Rwanda om er de lokale landbouw en veeteelt en de activiteiten van Dierenartsen Zonder Grenzen te leren kennen. Wat haar vooral opvalt zijn de contrasten. 

Lees meer...