In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Toon items op tag: runderpest

Bryony Jones ontvangt de Trevor Blackburn Award voor haar bijdrage aan dierengezondheid in Afrika

24 december 2015

Op 24 september heeft de British Veterinary Association bekend gemaakt dat Bryony Jones de Trevor Blackburn Award ontvangt. Jones, die voor Dierenartsen Zonder Grenzen werkte in Zuid-Soedan, krijgt zo erkenning voor haar belangrijke bijdrage aan dierengezondheid en -welzijn in Afrika, en voor de impact van haar werk in de bestrijding van dierziekten. Haar werk voor Dierenartsen Zonder Grenzen droeg onder andere bij tot de uitroeiing van de runderpest in Soedan tijdens de burgeroorlog van 1983 tot 2005.

Lees meer...

Derde verjaardag van het uitroeien van de runderpest

28 juni 2014

Op zaterdag 28 juni vieren we de derde verjaardag van het uitroeien van de runderpest. Op 28 juni 2011 verklaarde de internationale gemeenschap de wereld officieel vrij van runderpest. De besmettelijke virusziekte kwam toen al enkele jaren niet meer voor.

Lees meer...

Lezing 14 februari: diergeneeskunde in Afrika

02 februari 2012

Op 14 februari 2012 organiseren Dierenartsen Zonder Grenzen en de Verenigde Diergeneeskundige Kring (VDK) van de faculteit Diergeneeskunde van Gent een informatieve avond rond dierengezondheidszorg in Afrika.

Lees meer...

Symposium: diergeneeskunde in het Zuiden

15 augustus 2011

Op 15 oktober 2011 organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen samen met het Belgische platform voor tropische diergeneeskunde en veeteelt (be-troplive) een symposium over diergeneeskunde in het Zuiden. We blikken terug op het werk van Belgische dierenartsen in de tropen en oud-studenten uit het Zuiden en vieren de wereldwijde uitroeiing van runderpest.

Lees meer...

Wereld verlost van runderpest

24 juni 2011

Op 28 juni verklaart de internationale gemeenschap de wereld vrij van runderpest. Dit zal gebeuren tijdens de 37ste bijeenkomst van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die samen met de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) een officiële verklaring zal afleggen. Na decennia van hongersnoden, kunnen Afrikaanse veeboeren opgelucht adem halen. Dierenartsen Zonder Grenzen hielp de dierziekte voorgoed uit Zuid-Soedan bannen.

Lees meer...

Internationaal jaar van de diergeneeskunde

24 januari 2011

Op 24 januari luidt de internationale gemeenschap officieel het internationaal jaar van de diergeneeskunde in, 250 jaar nadat in Frankrijk de eerste opleiding voor dierenartsen het levenslicht zag. Vandaag de dag spelen dierenartsen nog altijd een cruciale rol voor de gezondheid van dier én mens. Miljoenen gezinnen in het Zuiden zijn afhankelijk van hun kuddes om te overleven.

Lees meer...

Tekort aan veeartsen in België, maar ook in Afrikaanse ontwikkelingslanden

11 april 2006

"Er dreigt een tekort aan dierenartsen voor vee", kopte De Standaard gisteren op haar voorpagina. "Jonge dierenartsen/studenten zijn steeds minder geïnteresseerd in grote huisdieren. Daardoor dreigt op termijn een tekort te ontstaan aan dierenartsen die 's nachts willen opstaan om bijvoorbeeld in een stal een koe te verlossen." Ook in Afrikaanse ontwikkelingslanden, waar kuddes de dorpen in leven houden, is de vraag naar veeartsen groot.

Lees meer...