In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Toon items op tag: pastoralisme

Policy brief 'Kwaliteitsvolle dierengezondheidszorg voor rondtrekkende veehouders in West-Afrika'

03 juni 2016

In zijn vierde policy brief geeft Dierenartsen Zonder Grenzen een overzicht van het aanbod aan veterinaire diensten in West-Afrika. De organisatie geeft aanbevelingen voor kwaliteitsvolle diensten, aangepast aan de noden van rondtrekkende veehouders. 

Lees meer...

2014 in het teken van de familiale landbouw

01 mei 2014

De lente is in het land en 2014 is helemaal op kruissnelheid. Dit jaar is trouwens het ‘Internationale jaar van de familiale landbouw’. Het doel? Meer aandacht voor het belang van de familiale landbouw en veeteelt. En een beleid afdwingen dat er beter op afgestemd is. Maar wat is dat nu precies, familiale landbouw?

Lees meer...

Debat LoveMEATender in Gent

11 maart 2014

Op 26 februari organiseerde Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de Hogeschool Gent een debat rond LoveMEATender, een film die onze vleesproductie en - consumptie in vraag stelt. Rond de tafel verzamelden we experten met een heel diverse achtergrond, van dierenwelzijn over bio-landbouw tot ontwikkelingssamenwerking, maar ook de studenten deden hun zegje.

Lees meer...

Hoe werkt agro-ecologische landbouw?

21 oktober 2013

Geitenboer in België, rondtrekkende veehouder in het Zuiden of gewoon biotuinier in eigen tuin? Duurzame landbouw en veeteelt vind je overal. BioForum Vlaanderen publiceert een boekje over agro-ecologie vol interessante getuigenissen.

Lees meer...

Symposium over rondtrekkende veehouders

15 oktober 2013

Op 14 november 2013 vindt in Brussel het symposium "Pastoralism: where does it go in an ever-changing context" plaats. Benieuwd naar de mening van experts over de rondtrekkende veehouderij? Wilt u deelnemen aan het debat? Schrijf dan in voor 21 oktober 2013.

Lees meer...

Opinie over droogte in Oost-Afrika

28 juli 2011

Het is weer zover: er speelt zich een humanitaire ramp af in de Hoorn van Afrika. Meer dan 11 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. In de meest getroffen streken is meer dan de helft van de kinderen ernstig ondervoed. Verschrikkelijk nieuws. De beelden van graatmagere kinderen verschijnen weer op ons netvlies. Maar wisten we niet dat dit er aan zat te komen? En is droogte wel de belangrijkste oorzaak van de huidige humanitaire crisis?

Lees meer...

Lunchconferentie over pastoralisme

08 juni 2011

Op 10 juni organiseert Dierenartsen Zonder Grenzen een lezing over pastoralisme en de rol dat dit veeteeltsysteem kan spelen in de strijd tegen armoede en klimaatverandering. De conferentie kadert in het ontwikkelingseducatieprogramma van VSF Europa en wordt georganiseerd in samenwerking met CELEP (Coalition of European Lobbies on Eastern African Pastoralism) en het programma Food First.

Lees meer...

Europees parlementslid Thijs Berman bezoekt Turkana

18 mei 2011

Van 13 tot 16 mei heeft Europees parlementslid Thijs Berman een bezoek gebracht aan Turkana, een regio in het noorden van Kenia. Hij bezocht er onder andere de projecten van Dierenartsen Zonder Grenzen. Dit op uitnodiging van CELEP, een internationale coalitie van middenveldorganisaties die de belangen van Oost-Afrikaanse pastoralisten verdedigt bij beleidsmakers in Europa en Oost-Afrika.

Lees meer...

Dierenartsen Zonder Grenzen op RTBF

17 februari 2009

Het camerateam van 'Le Jardin Extraordinaire' (RTBF) bezocht het Zepesa-project van Dierenartsen Zonder Grenzen in Burkina Faso. De documentaire 'Les cornes de l'abondance' toont de intense relatie tussen de Peulbevolking en hun dieren, hun relatie met de natuur en de moeilijkheden die ze ondervinden door de toenemende verwoestijning.

Lees meer...