In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, strijdt Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking tegen honger en armoede.

Ik doe een gift

Uw steun in 2012 heeft bergen verzet

Dankzij uw inzet en bijdrage hebben duizenden Afrikaanse veehoudersgezinnen in 2012 een beter leven kunnen opbouwen.

Dierenartsen Zonder Grenzen vraagt het hele jaar door uw steun voor onze acties in het Zuiden. En die krijgen we ook. In de vorm van giften, brieven, gesprekken en vrijwilligers die de Afrikaanse veehouders een hart onder de riem steken. Hier leest u wat uw steun vorig jaar onder andere heeft teweeggebracht.

results2012-rdcDR Congo: kleine helden

In Oost-Congo schenkt Dierenartsen Zonder Grenzen kleinvee aan de armste gezinnen. Dat kunnen geiten zijn, schapen, konijnen of cavia's. Stuk voor stuk zijn dit kleine helden, die een ommekeer brengen in het leven van kansarme mannen, vrouwen en kinderen. In plaats van één schamele maaltijd per dag, slagen de gezinnen met kleinvee er in om twee keer per dag te eten én veel gevarieerder. Ze verkopen regelmatig een dier en kunnen met de opbrengst andere etenswaren kopen of de huur van een lapje grond betalen. De mest van de dieren zorgt voor een betere oogst en dus meer groenten en fruit. Daarnaast eten ze ook zelf meer vlees, door af en toe een konijn of cavia te slachten. Zo zijn hun kinderen niet langer ondervoed.

Onze lokale dierenartsen leren de gezinnen hoe ze hun dieren het best kunnen verzorgen en telen. Zo vertellen we hen waar je het kleinvee best onderbrengt, hoeveel het moet drinken, wat het moet eten, hoe je inteelt vermijdt en ziektes voorkomt... Bovendien hebben de gezinnen toegang tot dierengezondheidszorg door een duurzaam netwerk van 53 opgeleide dierenverzorgers en twee dierenartsen, onmisbaar in Lubéro en Béni, een gebied van 28.580 km².

In 2012 konden 2.511 gezinnen zich dankzij uw steun uit de diepe armoede werken. U schonk hen 3.327 konijnen (met hokken en drinkbakken), 954 geiten, 434 schapen en 4.228 cavia's.

results2012-rwRwanda: meer en beter eten

Ook in Rwanda deelden onze lokale dierenartsen met uw steun kleinvee uit: 729 geiten, 233 konijnen, 7 varkens en 81 kippen. Evenals 738 hokken en drinkbakken voor de konijnen. 280 gezinnen legden met uw steun een moestuintje aan, waarop ze dankzij de mest van de dieren groenten kunnen telen en een gevarieerde voeding aan hun kinderen geven.

"Door konijnen te verkopen kan ik mijn kinderen beter kleden. Ik heb heel wat problemen in mijn gezin kunnen oplossen", zegt Joseline Igenukwayo, die drie konijnen en twee geiten heeft gekregen van Dierenartsen Zonder Grenzen. "We kunnen nu beter en evenwichtiger eten. Mijn man slacht af en toe een konijn zodat we een beetje vlees kunnen eten. En dankzij de verkoop van de konijnen hebben we voor het hele gezin een ziekteverzekering kunnen afsluiten. In de toekomst hopen we ook voldoende geld te hebben om de kinderen naar school te sturen."

results2012-ni1Niger: noodhulp

Vorig jaar werd de Sahel zwaar getroffen door de aanhoudende droogte, die een voedselcrisis veroorzaakte voor meer dan zes miljoen Nigerezen. De veehouders verloren veel dieren, die stierven onder een brandende zon of verwoestende stortregens, uitgeput door een gebrek aan water en voer.

Dankzij uw steun konden onze dierenartsen 183 ton graan en 233,6 ton veevoeder uitdelen aan de zwaarst getroffen veehoudersgezinnen. Families die al hun dieren en dus hun belangrijkste bron van inkomsten hadden verloren, kregen 19.902 geiten en 40 schapen om een nieuwe kudde op te bouwen en zo hun gezin te kunnen onderhouden.

U schonk ook een 'kippenkit' aan 177 Nigerese vrouwen: 4 kippen, 1 haan, een kippenren en 18 kg kippenvoer. De vrouwen kregen een opleiding over veeteelttechnieken, dierengezondheid en hoe hun kippen te voeren. Ze halen inkomsten en voeding uit het houden van kippen, die rechtstreeks naar hun kinderen gaan. 204 gezinnen kregen daarnaast een haan van een beter ras voor een betere productie.

results2012-ke1Kenia: weerbaarder tegen klimaatgrillen

Ook in het noorden van Kenia bedreigde de droogte in 2012 de kuddes en het leven van de rondtrekkende veehouders. Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt in deze streek samen met de Turkana naar oplossingen die hen weerbaarder maken tegen de grillen van het klimaat. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over waar en wanneer het vee mag grazen en door een betere watervoorziening te voorzien (waterputten en -reservoirs). En door vredesgesprekken tussen vijandige clans aan te moedigen, vooral in gebieden waar water en grasland schaars zijn. Of door dorpelingen op te leiden over dierenverzorging en het telen van veevoeder.

Vorig jaar konden onze dierenartsen en dierenverzorgers 388.641 geiten inenten tegen de pest van kleine herkauwers (PPR) en de besmettelijke longontsteking (CCPP). Met uw steun gaven we ook 1.193 geiten aan 239 gezinnen die veel dieren hadden verloren, zodat ze hun kudde terug kunnen opbouwen en hun levensomstandigheden verbeteren.

Zuid-Soedan: gezonde kuddes

De levenskwaliteit van de Zuid-Soedanese plattelandsbevolking staat of valt met de gezondheid van hun kudde. Daarom zet Dierenartsen Zonder Grenzen in op de gezondheid van het vee, o.a. door veehouders op te leiden tot dierenverzorgers. Onze lokale dierenartsen leren de verzorgers hoe ze dieren moeten inenten en genezen. Ze wijzen hen op het nut van traditionele voedingsbronnen en geneeskrachtige kruiden, maar ook op het belang van moderne medicijnen en preventieve vaccinatie.

results2012-suJoseph Lual Bol is opgetogen over zijn opleiding. "Als ik de ziektes waaraan de koeien sterven beter ken", zo vertelt hij, "dan verandert mijn leven. Want als ik hen kan genezen, kan ik meer koeien houden en meer melk produceren. En omdat ik ook de dieren van vele anderen red, help ik mijn volk overleven."

Zo konden onze dierenverzorgers vorig jaar, dankzij uw steun, 8.076 runderen behandelen tegen theileriose of East Coast Fever, een dodelijke ziekte die overgebracht wordt door teken. Bovendien sensibiliseerden ze 240 veehouders om hun 12.000 koeien preventief te laten besproeien tegen teken en zo besmetting te voorkomen.

U gaf ook hoop aan duizenden kinderen in deze regio, door de bouw van 4 waterputten en 2 waterdammen mogelijk te maken, die de mensen en hun dieren voorzien van zuiver drinkwater. De dorpelingen van Maper renoveerden al hun waterdam, zodat ze het hele jaar door drinkwater hebben en hun koeien dubbel zoveel melk geven tijdens het droogseizoen. De kinderen lopen nu ook veel minder risico om te sterven aan diarree door vervuild water. De andere waterpunten zijn op dit moment nog in aanbouw.

U heeft bergen verzet

Door uw steun aan Dierenartsen Zonder Grenzen en de Afrikaanse veehouders heeft u in 2012 bergen verzet. Op dat elan willen we dit jaar doorgaan. Daarbij blijft uw steun onmisbaar.

Onze lokale dierenartsen en medewerkers worden nog steeds geconfronteerd met vele andere, nieuwe veehoudersgezinnen die in diepe armoede leven: hun vee is verzwakt, hun kinderen zijn ondervoed. Voor hen blijft uw hulp hard nodig.

Hoe kan u deze families helpen? Door een gift te doen. Welk bedrag u ook geeft, uw gift maakt een wereld van verschil voor de vele kinderen en families die in honger en armoede leven.

Doe een gift