De rondtrekkende veehouderij: een veerkrachtig maar bedreigd systeem in Burkina Faso

Nieuwsberichten

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor rondtrekkende veehouders in Burkina Faso? We vroegen het aan Hamado Ouedraogo, onze directeur voor Burkina Faso gestationeerd in Ouagadougou, tijdens zijn bezoek aan België. Daarnaast hadden we het met hem over de oplossingen die wij aanreiken en onze eisen voor het Internationaal Jaar van Graaslanden en Herders in 2026.

Ontheemde mensen ondersteunen, dat is onze missie in Zuid-Kivu

Nieuwsberichten

Sinds april 2021 is de stad Bwegera in Zuid-Kivu een toevluchtsoord voor ontheemde gezinnen uit het hoog- en middelgebergte van de regio Uvira. De etnische conflicten daar zijn zo gewelddadig dat talloze inwoners geen andere keuze hebben dan te vluchten en alles achter te laten. Sinds oktober 2021 bieden we hulp aan deze ontheemde mensen, en ook aan de mensen die hen opvangen.

De succesformule van de LPDD’s in Niger

Nieuwsberichten

Twintig jaar geleden werden in Niger de eerste Lokale en Private Diergeneeskundige Diensten (LPDD’s) opgericht op initiatief van Dierenartsen Zonder Grenzen België en onze lokale partners. Sindsdien hebben we in nog andere projectlanden LPDD’s opgezet, weliswaar met wisselend succes. In dit artikel blikken we samen met onze collega Yacouba Mahamadou in Niamey terug op de specifieke kenmerken van het LPDD-model, de succesfactoren en de problemen die ondervonden werden in Niger.

One Health als aanpak om de gezondheidssystemen in Zuid-Kivu te harmoniseren

Nieuwsberichten

Net als in vele andere Afrikaanse regio’s hebben de inwoners van Zuid-Kivu te lijden onder het tekort aan menselijke en materiële middelen in de gezondheidssystemen. Hoewel er vaak ziekten van dier op mens worden overgedragen, hebben dokters en dierenartsen niet de reflex om samen te werken of om te overleggen met milieudeskundigen. De bedoeling van ons One Health-project, dat we uitvoeren in samenwerking met Dokters van de Wereld en Action pour le Développement des Milieux Ruraux, is om de gezondheidssystemen te ontzuilen, zodat gezondheidsrisico’s in het oosten van Congo beter worden aangepakt.

DR Congo: een brede One Health-benadering voor een gebied waar nieuwe pandemieën kunnen ontstaan

Nieuwsberichten

De omwonenden van het nationaal park Kahuzi-Biéga in het oosten van Congo leven nauw samen met hun vee en trekken elke dag het woud in, waar wilde dieren leven die ziekten in zich dragen. Zo stellen ze zichzelf zonder het te beseffen voortdurend bloot aan zoönosen, ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan en die aan de basis liggen van pandemieën zoals COVID-19. Om hier iets aan te doen, hebben Dierenartsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Action pour le Développement des Milieux Ruraux (ADMR) samen een uniek One Health-project opgestart in het oosten van dit natuurgebied in Zuid-Kivu.

Overstromingen in Zuid-Kivu: onze hulpverlening aan de slachtoffers

Nieuwsberichten

In de nacht van 4 op 5 mei 2023 werd de regio Kalehe in Zuid-Kivu verwoest door een plotse, hevige overstroming. Daarbij kwamen meer dan 400 mensen om en werden duizenden woningen weggevaagd. Dankzij onze gulle donateurs hebben wij voedselhulp kunnen bieden aan bijna 300 mensen. Een terugblik op deze gruwelijke nacht door de ogen van drie slachtoffers.