Een netwerk ter bescherming van de bedreigde dierengezondheid in Zuid-Kivu

Nieuwsberichten

Charline Nabintu en Safi Ngomora wonen in Zuid-Kivu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze kennen elkaar niet en toch hebben ze veel gemeen. Ondanks de huidige onveiligheid zetten ze zich allebei in voor dierengezondheid en helpen ze de veehouders in de regio. De ene is dierenarts, de andere is dierenverzorgster: een roeping van openbaar nut in een regio waar een groot deel van de bevolking afhankelijk is van de veehouderij om te overleven.

Mauritanië: Dringend nood aan bodem- en waterbeheer om erosie tegen te gaan

Nieuwsberichten

In de regio Assaba in het zuiden van Mauritanië bedreigt erosie het levensonderhoud van leefgemeenschappen op het platteland. Aangezien de bodem en het water essentiële hulpbronnen zijn voor agro-veehouders, ondersteunt Dierenartsen Zonder Grenzen hier de plaatselijke bevolking. Ons team helpt de dorpelingen herstelwerkzaamheden uit te voeren en leert hen de nieuwe infrastructuur duurzaam te beheren.

Dierenartsen Zonder Grenzen drijft de noodhulp weer op

Nieuwsberichten

De afgelopen jaren is de veiligheids- en klimaatcontext er niet op verbeterd in Sub-Sahara-Afrika, integendeel. Zowel in de Sahel als in de regio van de Grote Meren stapelen de conflicten en de extreme klimaatsituaties zich op. En daar ondervinden vooral de lokale gemeenschappen die van de veeteelt leven de nadelen van. Aangezien de bevolking de wanhoop nabij is, starten we in vijf landen onze humanitaire hulpacties weer op. Hiermee zullen we de komende twee jaar 80.000 mensen kunnen helpen.