‘Een gezonde planeet’: waarom we ook het milieu beschermen

Nieuwsberichten

‘Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet.’ Om onze unieke kijk op gezondheid (‘One Health’) beter weer te geven, hebben we ook de planeet opgenomen in onze slogan. Al zijn we natuurlijk al veel langer begaan met het milieu.

Van bij onze oprichting leek het ons logisch dat ons werk rond dierengezondheid alleen zin zou hebben als het in nauw verband stond met de gezondheid van mens en milieu. Deze overtuiging vormt de basis van onze ‘One Health’-benadering, die stelt dat de gezondheid van dieren, mensen en ecosystemen onlosmakelijk verbonden zijn.

Een gezonde en biodiverse omgeving als essentiële verdedigingslinie tegen pandemieën

Overal waar we werkzaam zijn, merken we dat menselijke activiteit ernstige gevolgen heeft voor het milieu, en dan vooral voor de biodiversiteit. Het inpalmen van ongerepte gebieden, ontbossing, de omvorming van graslanden tot landbouwgrond … dergelijke praktijken eisen niet alleen een zware tol van de plaatselijke fauna en flora, maar ook van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, die vaak geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

Ontbossing verstoort de natuurlijke habitat van wilde dieren, die vervolgens dichter bij bewoonde gebieden komen. Dit verhoogt het risico van overdracht van virussen op mensen. © Dierenartsen Zonder Grenzen

De verstoring van ecosystemen drijft wilde dieren steeds meer in de richting van bewoonde gebieden. Vleermuizen, knaagdieren en zelfs primaten komen daarbij in contact met landbouwhuisdieren en mensen. En dan is het niet ongebruikelijk dat ze virussen en microben overdragen. Zo hebben hiv (aids), ebola en recent nog COVID-19 dodelijke epidemieën veroorzaakt.

Het behoud van de biodiversiteit is dan ook essentieel om toekomstige pandemieën te voorkomen. En dat is waar wij voor ijveren.

De planeet en haar ecosystemen beschermen behoort ook tot onze missie

Naast onze activiteiten rond dierengezondheid en de steun die we bieden aan veehouders, ontwikkelen we tal van activiteiten gericht op het milieu. We tonen dat de familiale veehouderij, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wel verenigbaar is met milieubehoud.

In Rwanda ondersteunen we imkercoöperaties om de bossen en hun biodiversiteit te beschermen. © Dierenartsen Zonder Grenzen

Sinds 2014 promoten we in Rwanda groene energie bij melkveehouders in de Zuidelijke Provincie. Dankzij biovergisters kunnen zij hun koeienmest omzetten in gas om mee te koken. Door hun houtverbruik in de keuken te beperken, dragen ze bij tot minder ontbossing van de heuvels. Daarnaast moedigen we Rwandese boeren aan om bijen te houden. Die zijn niet alleen een waardevolle bron van inkomsten, maar spelen als bestuivers ook een cruciale rol bij het behoud van de lokale biodiversiteit.

In de Sahel helpen we veehouders om de gevolgen van de klimaatverandering en woestijnvorming het hoofd te bieden. In Mauritanië bv. leggen we vertragende drempels en stenen barrières aan om erosie tegen te gaan. Ook hebben we dammen aangelegd om regenwater op te vangen. Deze installaties helpen om essentiële gebieden voor veehouders – van graslanden en akkerlanden tot drinkplaatsen – te beschermen of te herstellen.

Een nieuwe impuls voor de toekomst

Gesterkt door deze succesvolle ervaringen blijven we alles in het werk stellen om de natuurlijke omgeving van de veehouders in stand te houden. In 2022 ijveren onze teams er meer dan ooit voor om onze planeet bewoonbaar te houden voor alle bewoners ervan, of het nu mensen, dieren of planten zijn. Zo zetten we de ‘One Health’-benadering, die ons nauw aan het hart ligt, om in de praktijk.