Gezonde dieren, gezonde mensen,
gezonde planeet

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Met gezonde dieren kunnen zij een duurzaam bestaan opbouwen, zonder honger en armoede. Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de dierengezondheidszorg en familiale veeteelt in Afrika met opleidingen, materiaal en geneesmiddelen.

 

Wat we doen

Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders in negen Afrikaanse landen. We vaccineren en verzorgen kuddes en we helpen families om hun veeteelt te verbeteren. In België informeren en sensibiliseren we rond duurzame voedselproductie en -consumptie.

Jij kan helpen

Wil je Afrikaanse veehouders een duwtje in de rug geven? Wil je zij aan zij met Dierenartsen Zonder Grenzen werken aan een betere wereld? Je kan op verschillende manieren helpen: een gift doen, geld inzamelen, je inzetten als vrijwilliger…

Werkwijze

Met jouw steun kunnen Afrikaanse veeboeren zélf hun armoede overwinnen. Dankzij dieren, opleidingen, materiaal en dierengezondheidszorg kunnen ze genoeg voedsel produceren voor zichzelf én voor de markt. Het hele dorp wordt er beter van.

Als de kudde ziek is, sterft het dorp

Als Afrikaanse veeboeren hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Jij kan hen helpen. Maak van de wereld een betere plek en geef Afrikaanse families een betere toekomst.

Ik doe een gift