Gezonde dieren, gezonde mensen,
gezonde planeet

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Dierenartsen Zonder Grenzen ontwikkelt er samen met de lokale bevolking de dierengezondheidszorg en ondersteunt agro-ecologische veehouderij.
Met opleidingen, materiaal en geneesmiddelen houden we samen hun dieren én de leefomgeving gezond en kunnen de mensen een waardig leven leiden. Onze speciale aandacht voor de gezondheid van ecosystemen, verlaagt ook het risico dat ziektes van wilde dieren overspringen op mens en vee. Zo helpen wij pandemieën als COVID-19 of ebola te voorkomen.

 
imzge

Wat we doen

Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders in negen Afrikaanse landen. We vaccineren en verzorgen kuddes en ondersteunen familiale veehouders om aan ecologisch verantwoorde veehouderij te doen. In België informeren en sensibiliseren we rond duurzame voedselproductie en -consumptie in de strijd tegen klimaatverandering en pandemieën.

imzge

Jij kan helpen

Strijd met ons mee tegen pandemieën. Maak dierengezondheidszorg bereikbaar voor meer veehouders. Promoot agro-ecologische veehouderij. Doe een gift, doe een stage of zet je in als vrijwilliger.

imzge

Werkwijze

Met jouw steun kunnen Afrikaanse veeboeren zélf hun armoede overwinnen. Dankzij dieren, opleidingen, materiaal en dierengezondheidszorg kunnen ze genoeg voedsel produceren voor zichzelf én voor de markt. Het hele dorp wordt er beter van.

Als de kudde ziek is, sterft het dorp

Als Afrikaanse veeboeren hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Jij kan hen helpen. Maak van de wereld een betere plek en geef Afrikaanse families een betere toekomst.

Ik doe een gift