Vluchtelingen nemen heft in handen dankzij micro-ondernemingen

Nieuwsberichten

In december 2013 bleek uit een rondvraag dat 78 procent van de Malinese vluchtelingen in Burkina Faso in de nabije toekomst wenste terug te keren naar zijn of haar vaderland. Maar hoewel Mali in mei 2015 een vredesakkoord sloot, blijkt maar een kleine fractie ook effectief te zijn teruggekeerd. De veiligheidssituatie in het noorden van Mali blijft dan ook erg instabiel en bijgevolg is het voor het merendeel van de vluchtelingen onmogelijk om terug te keren.  “Het is daarom essentieel om de zelfredzaamheid van deze mensen te verhogen, zodat ze autonoom hun leven weer in handen kunnen nemen”, vertelt projectleider van Dierenartsen Zonder Grenzen Salifou Ibra. “We ondersteunen hen bij het ontwikkelen van micro-ondernemingen.”

Dit zijn kleine groepjes van 3 tot 12 personen die een eenzelfde activiteit beoefenen op basis van een gemeenschappelijk talent of ervaring. Almougamar vormt samen met twee andere vrouwen uit haar voormalige regio (Timboektoe) zo’n groep. De drie vrouwen ontvingen een startkapitaal van Dierenartsen Zonder Grenzen, waarmee ze besloten om tien schapen te kopen op de markt. Ze gaven de dieren de nodige verzorging en vitaminerijke voeding. “Twee maanden later verkochten we de schapen”, vertelt Almougamar. “We kozen het goede moment uit, namelijk een periode waarin er weinig schapen worden aangeboden op de markt. Zo konden we een hogere prijs vragen, waardoor we een winst van 70.000 CFA (100 euro) maakten”, klinkt het tevreden.

Vooroordelen wegwerken

Micro-ondernemingen zijn kleine groepjes die een eenzelfde activiteit beoefenen op basis van een gemeenschappelijk talent of ervaring. (c) Wouter Elsen

“Dit zijn ervaringen die hen later, wanneer ze hun leven in Mali opnieuw zullen opbouwen, erg vooruit zullen helpen”, bevestigt Ibra. “Door hen een bron van inkomsten te geven, gaat hun levenskwaliteit erop vooruit.”

Dat welzijn staat vooral bij de Toeareg-bevolking, de grootste etnische groep in de vluchtelingenkampen, geregeld onder druk. Bij het begin van de oorlog in Mali sloot een groep onafhankelijke Toeareg (MNLA) zich namelijk aan bij de gewapende groepering Ansar Dine om het samen op te nemen tegen de Malinese staat. De beweging kromp sterk, maar in Burkina heerst er sindsdien een zekere vorm van stigmatisering en voor sommigen is een Toeareg automatisch hetzelfde als een terrorist.  “Door de gastbevolking en de vluchtelingen nauw te laten samenwerken, proberen we deze vooroordelen stap voor stap weg te nemen”, aldus Salifou Ibra.

Ontdek in de volgende artikels hoe Dierenartsen Zonder Grenzen in Burkina Faso samenwerkt met de lokale bevolking om de Malinese vluchtelingen op te vangen: 

 De Vlaamse noord-zuid koepelbeweging 11.11.11, waar Dierenartsen Zonder Grenzen deel van uitmaakt, strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. Dit jaar stellen ze migratie en vluchtelingen centraal in hun campagne. Want wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering… Oorzaken waar wij elke dag aan werken.