Migrant of vluchteling?

Nieuwsberichten

Migratie is van alle tijden, al erkent het vluchtelingencommissariaat van de Verenigde Naties (UNHCR) dat het migratiepatroon de afgelopen decennia veranderd is en complexer is geworden. Zo is het onderscheid tussen ‘vluchtelingen’ enerzijds en ‘migranten’ anderzijds niet steeds eenvoudig te maken. Nochtans is het verschil bepalend voor hun behandeling door het internationale recht. Migranten zouden ervoor kiezen om te verhuizen om zo hun toekomst te verbeteren. Vluchtelingen daarentegen zouden gedwongen zijn om hun woonplaats te verlaten omdat hun leven in gevaar is. Deze laatste groep heeft daarom (zoals bepaald in de conventie van Genève) nood aan bescherming.  Elke vluchteling is dus een migrant, maar niet elke migrant is een vluchteling.

Sinds de uitbraak van het gewapende conflict in Mali in 2012, verblijven zo’n 32.000 Malinese vluchtelingen in Burkina Faso. Onder hen een grote groep veehouders (c) Wouter Elsen

Maar wat als je land door droogte onvruchtbaar is geworden? Of er geen werkmogelijkheden zijn? Dan verhuis je…

In West-Afrika verlaat het merendeel van de migranten de eigen regio niet, ze trekt naar een andere provincie of steekt de grens over. Deze zogenoemde zuid-zuid migratie is zeven keer groter dan de stroom van West-Afrikaanse migranten naar Europa of een ander continent, blijkt uit cijfers van het onderzoekscentrum International Centre for Migration Policy Development.

Schaarse waterbronnen en graslanden

De instabiele veiligheidssituatie zorgt voor een enorme mobiliteit in de Sahel-regio. Sinds de uitbraak van het gewapende conflict in Mali in 2012, verblijven zo’n 32.000 Malinese vluchtelingen in Burkina Faso. Onder hen een grote groep veehouders. Maar door de lange afstanden die de vluchtelingen met hun kuddes aflegden, zijn de dieren erg verzwakt waardoor ze nog maar weinig melk produceren. Nochtans is melk, samen met graan,  een belangrijk onderdeel van het dieet van de Sahelbevolking en onontbeerlijk voor de gezondheid van jonge kinderen.

De komst van de vluchtelingen in Burkina Faso zorgde voor nog meer druk op de schaarse waterbronnen en graslanden, wat leidt tot conflicten met de lokale bewoners. Samen met de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en met de financiële steun van Ikea Foundation zette Dierenartsen Zonder Grenzen een project op touw (Seeds for Solutions) dat deze verschillende problemen gelijktijdig aanpakt.

Ontdek binnenkort op onze site hoe Dierenartsen Zonder Grenzen in Burkina Faso samenwerkt met de lokale bevolking om de Malinese vluchtelingen op te vangen: 

 De Vlaamse noord-zuid koepelbeweging 11.11.11, waar Dierenartsen Zonder Grenzen deel van uitmaakt, strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. Dit jaar stellen ze migratie en vluchtelingen centraal in hun campagne. Want wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering… Oorzaken waar wij elke dag aan werken.