Het ABC van Dierenartsen Zonder Grenzen

Nieuwsberichten

A : Acht landen. Dierenartsen Zonder Grenzen strijdt tegen honger en armoede in acht Afrikaanse landen: Democratische Republiek Congo, Burundi, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Niger, Mali en Burkina Faso.

B: België. Om in België een draagvlak te creëren voor de familiale veehouderij en de voedselsoevereiniteit sensibiliseren we studenten diergeneeskunde en landbouwkunde.

C: Conflictbestrijding. De moeilijke en steeds beperktere toegang tot grond veroorzaakt in verschillende landen gewelddadige conflicten tussen landbouwers en veehouders. Dierenartsen Zonder Grenzen bemiddelt en denkt oplossingen uit, zoals het inlassen van corridors. 

D: Duurzaam. Opleidingen voor de lokale veehouders zijn een cruciaal onderdeel van onze duurzame aanpak. Door participatieve en praktijkgerichte opleidingen, waarbij traditionele kennis aangevuld wordt met nieuwe inzichten, kunnen de veehouders hun toekomst beter in handen nemen.

E: Epidemieën.  We vaccineren en verzorgen om epidemieën te voorkomen. Dankzij gezonde dieren kan de bevolking voldoende voedsel produceren voor zichzelf en de markt.

F: Familiale landbouw. Dierlijke producten afkomstig uit familiale veeteeltsystemen kunnen bijdragen tot een betere voedsel- en voedingszekerheid. Grootschalige, intensieve en geïndustrialiseerde veeteelt heeft een grote ecologische voetafdruk en draagt bij tot de klimaatverandering en natuurvervuiling. Maar dit geldt dus niet voor kleinschalige, extensieve, familiale veeteelt, die wij ondersteunen.

G: Geiten. In de Afrikaanse landen waar we werken, is een geit belangrijk voor het levensonderhoud van kansarme families. Geiten hebben verschillende voordelen. Hun voeding concurreert niet met die van de mens en vereist geen financiële investering. Ze zorgen zelf voor hun eten en zijn tevreden met weinig, wat handig is in geval van droogte.

H: Handel. In Sub-Sahara-Afrika leeft 80 procent van de bevolking van de veeteelt. Door dieren te verkopen, is er geld voor graan en andere goederen.

I: Internationaal. Dierenartsen Zonder Grenzen maakt deel uit van het netwerk Vétérinaires Sans Frontières International (VSF International), dat elf leden telt die actief zijn in meer dan 40 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

J: Jan Leyers. ‘Het lijkt misschien paradoxaal, maar de veeartsen van Dierenartsen Zonder Grenzen redden mensen. Voor sommige Afrikaanse volkeren is het vee de voornaamste bron van inkomsten en dus ook hun enige hoop op een menswaardig bestaan’, aldus Jan Leyers onze bekende ambassadeur. 

K: Klimaatverandering.  We zijn actief in regio’s regio’s waar veehouders het meest kwetsbaar zijn door klimaatverandering en/of conflicten.

L: Lobby. Vanuit Brussel proberen we Belgische en Europese politici te overtuigen om de familiale veeteelt te integreren in hun beleid over klimaat, ontwikkelingssamenwerking, voedselsoevereiniteit en landbouw.

M: Microkrediet. We ondersteunen lokale microkredietinstellingen. Deze zorgen ervoor dat boerenfamilies leningen kunnen krijgen en hun inkomen duurzaam kunnen vergroten. Gezinnen die een microkrediet ontvangen, investeren dat geld vooral in de aan- en verkoop van basisproducten. Met dit handeltje kunnen ze een extra inkomen opbouwen.

N: Nieuwe Technologie. In Niger en Burkina Faso ontwikkelt Dierenartsen Zonder Grenzen een mobiel informatiesysteem voor rondtrekkende veehouders. Via hun gsm kunnen pastoralisten het antwoord krijgen op vragen als ‘Waar vind ik een dierenarts?’ of ‘Zijn er bosbranden?’

O: One health. Onze activiteiten zijn gebaseerd op het principe van One Health, volgens hetwelk mens, dier en het ecosysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

P: Partners. We geloven in de kracht en initiatieven van mensen in het Zuiden. Daarom werken we op het terrein samen met lokale organisaties, overheden, dierenartsen en veehouders.

Q: Quotes. ‘Dankzij microkrediet zie ik mijn inkomsten iedere dag stijgen.’Dankzij de twee geiten en de bok die ik ontving van Dierenartsen Zonder Grenzen is mijn leven een stuk eenvoudiger.’ Door getuigenissen te verzamelen op het terrein, kunnen we tonen dat de steun vanuit België wel degelijk een verschil maakt voor de begunstigden in het zuiden.

R: Rondtrekkende veehouders. In West-Afrika leven tal van gemeenschappen van de veeteelt en meer specifiek van de rondtrekkende veeteelt (pastoralisme). Pastoralisme is een manier van leven waarbij veehouders zich aanpassen aan hun omgeving door rond te trekken.

S: SVPP. Voor een betere toegang tot dierengezondheidszorg, zetten we lokale en private diergeneeskundige netwerken op poten (Services Vétérinaires Privés de Proximité, SVPP). Zo’n netwerk bestaat uit een privédierenarts en verschillende lokale dierenverzorgers. Deze dierenverzorgers zijn veehouders die door hun dorp gekozen zijn en een opleiding volgden.

T: Team. In totaal werken 73 mensen bij Dierenartsen Zonder Grenzen. De meesten wonen en werken in Afrika en zijn lokaal aangeworven. Op het terrein werken 58 personen: 48 in West-Afrika en 10 in de regio van de Grote Meren. Op de hoofdzetel in Brussel zetten 15 medewerkers en meerdere vrijwilligers zich dagelijks in.

U: Urgentie. We helpen kwetsbare families die geconfronteerd worden met honger, droogte, overstromingen en conflicten. In het geval van de Malinese vluchtelingen in het noorden van Burkina Faso bijvoorbeeld, zorgen we ervoor dat hun kinderen voldoende melk hebben door de lokale melkproductie te verbeteren.

V: Vrouwen. Vrouwen zijn belangrijk voor de lokale economie en het gezin, maar krijgen in vele Afrikaanse landen niet de kans om zich te ontplooien. We ondersteunen vrouwen door hun waardigheid en economische onafhankelijkheid te vergroten via de veeteelt, onder andere via microkredieten, opleidingen en het uitdelen van kleinvee.

W: Water. Dierenartsen Zonder Grenzen helpt de lokale bevolking met het herstel en duurzaam beheer van waterputten. Bovendien worden er speciale drinkbakken voor het vee geïnstalleerd, wat de verspreiding van ziektes van dier op mens vermindert.

X: XOF. De code ‘XOF’ wordt gebruikt om de West-Afrikaanse frank CFA aan te duiden. In Burkina Faso is veeteelt een van de meest productieve sectoren. Zijn relatieve bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) wordt geschat op meer dan 18 procent,  ter waarde van 1.623,7 miljard XOF of 2.472.498.396,41 euro.

Y: Yoghurt. De mini-melkerijen die Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt, produceren naast melk ook yoghurt. Kleinschalige melkproductie draagt aanzienlijk bij tot de voedselzekerheid in het zuiden.

Z: Zoönose. Overdraagbaare ziektes van dier op mens, verspreiden zich door consumptie, via vectoren zoals muggen en teken, of door rechtstreeks contact. 60 procent van de bekende besmettelijke ziektes bij de mens zijn afkomstig van dieren. Jaarlijks sterven 2,2 miljoen mensen door 13 zoönotische ziektes.