Dierenartsen Zonder Grenzen – Vétérinaires Sans Frontières Belgium, Uganda (c) Tim Dirven