Dierenartsen Zonder Grenzen – Vétérinaires Sans Frontières Belgium, Ouganda (c) Tim Dirven