“Het potentieel van de konijnenkweek staat niet meer ter discussie”

Nieuwsberichten

Konijnen fokken kunnen  een einde maken aan ondervoeding bij kinderen. De techniek lijkt misschien simplistisch, maar is niettemin zeer doeltreffend in de plattelandsgebieden van de Democratische Republiek Congo. In het gebied van Walungu, in het oosten van het land, blijkt deze oplossing zeer efficiënt te zijn, zoals François Tsongo, onze verantwoordelijke voor monitoring en evaluatie in Butembo, uitlegt:

Zoals overal in Zuid-Kivu is er een grote mate van onveiligheid en heerst er veel onzekerheid. Als we voor de dorpen Nyangezi en Kaniola kiezen, is dat vooral vanwege het aantal gevallen van ondervoeding bij kinderen. Veel gezinnen kunnen hun kinderen maar één maaltijd per dag geven. De grond is onvruchtbaar, dus de opbrengst van gewassen is erg laag. De mest van de konijnen zullen de gewassen in de moestuinen verbeteren, en daarmee ook het voedsel voor het hele gezin.”

Konijnen fokken, van Noord- tot Zuid-Kivu

Bijna vijf jaar na het einde van onze activiteiten in Noord-Kivu heeft ons team het potentieel van de konijnenkweek hervat, ditmaal in Zuid-Kivu.

François Tsongo, die toen reeds deel uitmaakte van het team, is overtuigd van het succes van het project: “Gezien onze ervaring op het grondgebied van Beni en Lubero, staat het potentieel van de konijnenkweek niet meer ter discussie. Op het einde van onze activiteiten waren konijnen echt de belangrijkste veestapel in de regio geworden. We zijn erin geslaagd een echte waardeketen te ontwikkelen, waarbij alle actoren met elkaar in verbinding staan: verzamelaars, verkopers van voedergewassen en konijnen, restauranthouders, enz. We hebben zelfs verkooppunten voor konijnen opgezet en via de radio recepten uitgezonden voor de bereiding van hun vlees.”

Nadruk op vrouwen

Deze keer hebben we besloten om ons uitsluitend op vrouwen te richten. Deze keuze is makkelijk te verklaren door de context : in deze onstabiele regio zijn veel vrouwen door hun echtgenoten in de steek gelaten en voeden zij hun kinderen alleen op.

François Tsongo, verantwoordelijke voor monitoring en evaluatie in Butembo

Dat is de rode draad bij de 300 vrouwen die we hebben geselecteerd: ze hebben allemaal meerdere kinderen te onderhouden maar niemand om ze mee op te voeden,” legt François uit. “We kozen bewust voor vrouwen die nog geen veehoudster zijn. Dit zal ons in staat stellen het effect van de konijnenteelt op hun dagelijks leven beter te beoordelen. Wij hebben uit het verleden geleerd dat zelfs als zij geen dieren bezitten, wij er toch voor zorgen dat zij niet te kwetsbaar zijn. Anders zou het risico helaas te groot zijn dat ze de konijnen opeten nog voor ze zich voortplanten.”

Elk van deze vrouwen krijgt drie konijnen (één mannetje en twee vrouwtjes), drie kooien en een drinkplaats. Zij zullen uiteraard vooraf worden opgeleid in verschillende thema’s die verband houden met het kweken van konijnen: voeding, hygiëne, voortplanting en verkoop.

De zekerheid om meer dan één keer per dag te eten

De keuze om konijnen te fokken houdt in de eerste plaats verband met hun vruchtbaarheid. Met een zeer korte draagtijd kan een vrouwtjeskonijn 3 tot 4 nesten per jaar krijgen, en tot 6 à 8 jongen per keer. Bovendien concurreert het dier niet met de mens voor voedsel, aangezien het enkel voedergewassen verbruikt.

De gevolgen voor het dagelijkse leven van nieuwe kwekers zullen niet lang op zich laten wachten. Of het nu gaat om voedselzekerheid of om het gezinsinkomen: “Kinderen zullen toegang hebben tot meerdere maaltijden, met een grotere eiwitinname dankzij het vlees, maar vooral ook met meer vitaminen omdat de met konijnenmest verrijkte moestuinen meer groenten zullen opleveren. De moeders zullen de konijnen snel kunnen verkopen. Die inkomsten zullen ook worden gebruikt om de voeding van het gezin te verbeteren“, besluit François.

De konijnen zijn een reële hoop op het verminderen van ondervoeding bij de kinderen van deze 300 vrouwen. Maar dat niet alleen, vanaf het eerste nieuwe nest hebben zij zich ertoe verbonden drie konijnen te schenken aan andere moeders die ook moeite hebben om hun kinderen te voeden.

Word de eerste schakel in deze keten van solidariteit

Doe een gift om konijnen aan Congolese vrouwen te schenken, evenals het nodige materiaal om een rendabele kweek te garanderen.

Met de steun van Wallonie-Bruxelles International