Erfrechten voor goede doelen : eindelijk “nultarief” in Vlaanderen

Nieuwsberichten

Vrijdag 18 september besliste de Vlaamse regering onverwachts om wilsbeschikkingen ten voordele van goede doelen-organisaties die openvallen na 1 juli 2021, volledig vrij te stellen van erfrechten.

Ook schenkingen aan goede doelen worden vanaf dan niet langer belast.

‘Vriendenerfenis’

Ze wil eveneens de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ invoeren :

Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA): “Enerzijds verlagen we de tarieven om iets aan een goed doel na te laten of te schenken naar nul procent, anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste 15.000 euro van 25 % naar 3 % te brengen”.

Bedenkingen

Toch zijn er bedenkingen bij wat al bekend is: de geplande afschaffing van het duolegaat  op de korte termijn (in Vlaanderen) betekent een inkomensverlies voor de sector van enkele tientallen miljoenen per jaar. Daarentegen zal de te verwachten positieve impact van de invoering van het nultarief pas op middellange termijn voelbaar zijn.

De details van deze afschaffing zijn nog niet vastgesteld en men wacht op meer informatie (bijv.: wat met de bestaande duolegaten, …?)

Meer informatie over legaten

U overweegt iets na te laten aan een goed doel? U vindt meer informatie over legaten op deze pagina van onze website. Vraag gerust onze nieuwe brochure aan.

We hebben ook hier 4 redenen opgesomd om te denken aan Dierenartsen Zonder Grenzen.