Droogte in Sahel: facts & figures

Nieuwsberichten

Door de weinige regenval vorig jaar dreigen 4,25 miljoen personen nood te hebben aan voedselhulp om te overleven tot de volgende oogst in september. Een overzicht van de situatie in de drie landen waar Dierenartsen Zonder Grenzen actief is in West-Afrika: Burkina Faso, Mali en Niger.

Burkina Faso

 • In Burkina Faso riskeren 207.105 runderen en 831.742 geiten en schapen het slachtoffer te worden van de droogte. De autoriteiten schatten dat het sterftecijfer onder dieren dit jaar zal toenemen van 2 tot 8 procent.
 • Vooral het noorden en het oosten van het land kreunen onder de aanhoudende droogte. In februari, was de beschikbare hoeveelheid grasland in de meerderheid van de sites in deze zone onvoldoende. Ook het niveau van het water in de waterputten krimpt zienderogen onder de felle zon.
 • De stijging van de graanprijzen in Burkina Faso is nefast voor de veehouder. Een geit is op dit moment minder waard dan de prijs van een graanzak!
 • Toch zijn er in Burkina Faso enkele lichtpuntjes. Het land telt namelijk zo’n 1.500 dammen, die water opvangen en bewaren. Dankzij deze reservoirs kunnen landbouwers hun groentetuintjes van water voorzien en kunnen veehouders hun dieren laten drinken.

Mali

 • Ongeveer 1,5 miljoen personen zullen hun situatie drastisch zien verslechteren als er geen actie wordt ondernomen, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP).
 • De droogte zorgt in Mali voor een hoger sterftecijfer bij het vee dan gewoonlijk tijdens deze periode (Gao + 53,4 procent, Tombouctou + 43,6 procent).
 • In sommige regio’s staat 90 procent van de meren al droog.
 • Het gebrek aan regen beïnvloedt sterk de productie van biomassa. In 2017 lag de productie 46 % lager dan in 2015, en 22 % lager dan in 2016 (wat al bestempeld kan worden als een jaar van droogte).
 • Door een intensievere verplaatsing van de kuddes (in binnen- en buitenland), riskeren enkele zones overbelast te raken (ten zuiden van de regio Kayes en ten oosten van de regio Mopti en Gao). Bovendien doet een groter aanbod van vee in één bepaalde regio de prijs op de markt dalen.

Niger

 • In Niger dreigt er voedselonzekerheid voor zo’n 2,6 miljoen personen.
 • Door de onveiligheid in de regio is de mobiliteit, voornamelijk in de grensgebieden, erg gelimiteerd (Tahoua, Tillabéry, Diffa en het zuiden van het land).
 • In het hele land is er een tekort van 10.941.000 ton (of 41 procent) aan droogvoer.
 • Door de tegenvallende oogst van vorig jaar (door de slechte regenval) zijn de meeste mensen al door hun voedselvoorraden heen en zijn de voedselprijzen op de markt gestegen. Dit maakt dat de ruilwaarde – tussen graan en vee – ongunstig is voor de veehouders In Niger daalde de waarde van het vee met 15 tot 50 procent in vergelijking met december 2016.

Cijfers: Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) , Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Natie (FAO ), West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA), Nigerese ministerie van Landbouw en Veeteelt, ministerie van Dierlijke Hulpbronnen in Burkina Faso

Steun de veehouders in de Sahel

Dierenartsen Zonder Grenzen vaccineert de kuddes van de veehouders in Burkina Faso, Mali en Niger, zodat de uitgeputte dieren hopelijk de droogte overleven tot de eerste regens. Omdat kuddes samentroepen op dezelfde plek – waar er water én grasland is – lopen ze een groot risico om dierziektes op te lopen en andere dieren te besmetten.

> Ik doe een gift

Lees ook: ‘Droogte in Sahel bedreigt 4,25 miljoen mensen