Afrikaans Manneken pis plast melk voor eerlijke melkprijs

Nieuwsberichten

Melk is voor Afrikaanse boeren een belangrijke bron van voedsel en inkomsten. Maar door oneerlijke concurrentie uit Europa, die haar melkoverschotten dumpt in de vorm van afgeroomd melkpoeder verrijkt met palmolie, brengt de melk van de lokale boeren zo goed als niets meer op.

In West-Afrika leeft 60% van de bevolking van de veeteelt en de landbouw. Dieren zoals koeien en geiten zorgen er voor melk, mest en een inkomen. Melk is een van de weinige eiwitbronnen voor kansarme families op het Afrikaanse platteland. Een gebrek aan melk leidt tot ondervoeding. Melk speelt dus een essentiële rol in de strijd tegen honger en armoede. In droge en woestijnachtige gebieden is veeteelt vaak de enige manier om te overleven. 

Minder dan 1 liter melk per dag

Terwijl een Belgische koe gemiddeld 25 tot 35 liter melk per dag produceert, geeft een Afrikaanse koe in het beste geval 2 tot 3 liter. In het droogseizoen produceren ze zelfs minder dan één liter door een tekort aan water, gras en dierengezondheidszorg. 

Oneerlijke concurrentie uit Europa

Het beetje melk dat de West-Afrikaanse boeren kunnen verkopen, brengt zo goed als niks meer op. Europese melkoverschotten overspoelen en ontwrichten de lokale markt. Het is niet eens echte melk, maar afgeroomde poedermelk, verrijkt met allesbehalve duurzame palmolie. Deze ‘melk’ is drie keer goedkoper dan die van de lokale boeren. Als de Europese Unie haar melkoverschotten blijft dumpen in West-Afrika, duwt ze de lokale veehouders verder in de armoede.

Stop dumping van Europees melkpoeder

Op Wereldmelkdag roept Dierenartsen Zonder Grenzen de Europese beleidsmakers dan ook op om:

  1. De Europese melkoverschotten niet langer te dumpen in West-Afrikaanse landen. Want dat betekent de doodsteek voor de melkveehouders daar.
  2. De melkboeren in West-Afrika én in Europa een eerlijke prijs te geven voor hun melk. Door de overproductie kelderen de melkprijzen ook in Europa: vandaag verkoopt een Belgische veehouder zijn/haar melk aan 34 eurocent per liter, terwijl hij/zij minstens 45 eurocent nodig heeft om uit de kosten te geraken.
  3. De lokale productie, verwerking en distributie van melk in West-Afrikaanse landen te ondersteunen. Want die lokale melkketen is belangrijk in de strijd tegen honger en armoede in Afrika.

Teken de petitie

Ook jij kan onze oproep ondersteunen: teken de petitie en roep Europese beleidsmakers op om boeren wereldwijd een eerlijke melkprijs te geven.

Kom naar Manneken Pis

Kom op zaterdag 1 juni tussen 10:00 en 15:00 naar Manneken Pis in Brussel (hoek Stoofstraat-Eikenstraat), spreek met onze medewerkers en proef (h)eerlijke melk van Fairebel.