Voor een Internationaal Jaar voor Graaslanden en Rondtrekkende Veehouders

Nieuwsberichten, Video's

Eind september wordt bij de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (de FAO) gestemd over een Internationaal Jaar voor Graaslanden en Rondtrekkende Veehouders. Het gaat om een voorstel van de Mongoolse overheid. 

Dierenartsen Zonder Grenzen, als focal point van CELEP, ondersteunt dit voorstel. We verdedigen al jaren het belang van de rondtrekkende veehouders in het bijdragen tot duurzame socio-economische en ecologische ontwikkeling.

Onbekend maar essentieel

Wist je dat graaslanden ongeveer 30 à 40% van het landoppervlak beslaan ter wereld? En dat ongeveer 500 miljoen rondtrekkende veehouders ervoor zorgen dat deze gezond blijven?

Meer dan een derde van het aardoppervlak bestaat uit weiland, natuurgras, struiken en bomen, met een enorm potentieel om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is ook daar dat vee en wilde dieren grazen, vee dat essentieel is voor het levensonderhoud van 500 miljoen mensen.

Om mensen bewust te maken van deze problematiek, stelt de Mongoolse regering een Internationaal Jaar voor Graaslanden en Rondtrekkende Veehouders voor. Een onvoorspelbaar klimaat, bevolkingsgroei, nieuwe niet-duurzame vormen van grondgebruik,… Dit zijn allemaal uitdagingen die dringend wereldwijde actie vereisen om de voedselzekerheid en het behoud van het milieu te waarborgen.

Een dergelijk internationaal jaar zal bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door het verbeteren van duurzaam landbeheer en -herstel. Dit zal de goedkeuring van een beleid vergemakkelijken dat de economische en culturele waarden van de graaslanden en de rechten van rondtrekkende veehouders erkent. Een internationaal jaar voor graaslanden en rondtrekkende veehouders zal ook de voeding en het welzijn van iedereen ten goede komen. Daarom roepen wij de Verenigde Naties op om tijdens de vergadering van de Commissie voor de landbouw van 2020 een Internationaal Jaar voor Graaslanden en Rondtrekkende Veehouders aan te nemen.

De oproep van Michèle Rivasi

Michèle Rivasi, Europarlementslid voor de Franse groenen met wie we nauw samenwerken, heeft het belang van de rondtrekkende veeteelt goed begrepen. Ze steunt dan ook het voorstel van de Mongoolse regering. Ze legt uit waarom in deze video.

Meer info op  www.iyrp.info.