Youth Ideathon: “What’s your 2040?”

Nieuwsberichten

Op 1 december sloegen HOGENT en Dierenartsen Zonder Grenzen opnieuw de handen in elkaar. Tijdens een tweede editie van de Youth Ideathon “What’s Your 2040?” waagden 36 studenten hun kans om de meest creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken die het voedselsysteem van de toekomst duurzamer moeten maken.

Een marathon van ideeën

Gedurende de 100-minuten durende ideathon – een marathon van ideeën – gingen de jonge wetenschappers van de toekomst per team op zoek naar innovatieve antwoorden op hedendaagse voedselvraagstukken. Elk team werkte 1 concreet, innovatief idee uit binnen een thema naar keuze en dit volgens de methodiek van systeemdenken binnen hun vak Duurzame Ontwikkeling. Professionele begeleiding door experten uit de onderzoekswereld en het werkveld verzekerde ook de haalbaar- en opschaalbaarheid naar 2040 toe.

Met slechts 200 seconden op de klok, pitchten de jonge HOGENT-studenten hun ideeën voor een publiek van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Kunnen ze deze ervaren deskundigen die de hedendaagse voedselproductie dagdagelijks onder de loep nemen, overtuigen van hun creatieve ideeën?

En de winnaars zijn …

Stemmen maar! Via een app op hun telefoons quoteerden het publiek en een panel van experten elke pitch. De welverdiende winnaars, met zowel de publieksprijs als juryprijs in handen, mogen de studenten die het grasgebonden melkveebedrijf van de toekomst voorstelden zich wel noemen. Of de koeien aan het grazen gaan op het kruidenrijk blijvend grasland of op de eiwitrijke grasklaverweides? Daar beslissen computermodellen over in 2040 volgens deze studenten. De gegevens van de melkrobot en halsbanden met sensoren sturen automatische poortjes aan die de koeien naar het juiste perceel moeten leiden. En het jongvee kan opgroeien in natuurgebieden, aldus de studenten.

Winnaars Ideathon “What’s your 2040?” (van links naar rechts): Lien H., Liebke B., Marthe D.W., Robbe V.H., Evy G., Julia S. – foto door Mats Takacs Photography 

2040 in Rwanda

Rwanda kent vandaag een hogere bevolkingsdichtheid dan België, maar kampt met nog heel wat ondervoeding terwijl de vraag naar vlees zou verdriedubbelen tegen 2040. Welk productiemodel kan aan die vraag voldoen zonder de milieugrenzen te overschrijden? Het zijn de vragen die ons en HOGENT bezighouden. Als antwoord hierop lichtten wij die avond enkele lopende innovatieve projecten toe die het toekomstig voedselsysteem in Rwanda duurzamer moeten maken.

Het kweken van zwarte soldaatvlieglarven bijvoorbeeld, een pilootproject dat we in Rwanda uitvoeren, in samenwerking met Enabel. Gevoed met keukenresten en dierlijke mest staan ze in voor het valoriseren van afvalstromen en gedroogd zijn de larven een uitstekend voeder voor kippen en varkens, rijk aan eiwitten en vetten. Zo bieden wij de veehouders een lokaal en betaalbaar alternatief voor geïmporteerde soja en vismeel, bekend om hun vaak nefaste impact op het milieu.

Binnen het regiobeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen werken we met HOGENT actief samen met 6 lokale ngo’s en de Rwandese universiteit om een geïntegreerd model voor kleinschalige boeren uit te werken. Hiervoor vertrekken wij van een beredeneerde vruchtwisseling, waarbij bodemvruchtbaarheid, erosiepreventie, ruwvoederproductie en de teelt van eiwitrijke gewassen vooropgesteld wordt. Met een interdisciplinaire aanpak worden waardeketens ontwikkeld waar de lokale gemeenschappen – en vooral de meest kwetsbare gezinnen – baat bij hebben.