Wereldbank publiceert rapport over klimaatverandering en dierengezondheid

Nieuwsberichten

In de zomer van 2012 nam onze directeur Joep van Mierlo, samen met een aantal andere experts, deel aan de Rockefellerconferentie in Bellagio, Italië. Onderwerp van deze conferentie waren klimaatgevoelige infectieziektes die kunnen overgedragen worden van dieren op mensen en de impact die deze ziektes hebben op ontwikkeling. De experts wisselden kennis uit over vroegtijdige maatregelen om het gevaar van besmettelijke dierziektes als East Coast Fever te verminderen. Met dit rapport worden hun inspanningen beloond. De Wereldbank zegt nu dat ze meer aandacht zal hebben voor klimaatverandering en (dieren)gezondheid.

De Wereldbank beschouwt de klimaatverandering als een fundamentele bedreiging voor duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Veeteeltsector bedreigd

Wereldwijd halen ongeveer 1,3 miljard mensen een inkomen uit de veeteelt. Veeteelt is ook erg belangrijk voor de economie van heel wat landen in het Zuiden. In de landen waar Dierenartsen Zonder Grenzen werkt, is vee van levensbelang voor de lokale bevolking, omdat de dieren zorgen voor voedselzekerheid. Maar ze zijn vatbaar voor besmettelijke ziektes zoals East Coast Fever, die in landen als Kenia, Tanzania en Zuid-Soedan een bedreiging vormen voor de dierengezondheid.

Impact van de klimaatverandering

2014-worldbank-paper

Onze medewerkers op het terrein worden vaak geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van de klimaatverandering voor Afrikaanse veehouders. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar manieren om die impact van externe schokken verzachten. In Kenia bijvoorbeeld, waar we lokale gemeenschappen begeleiden in het opstellen van plannen om zichzelf weerbaarder te maken tegen de impact van de klimaatverandering op de dierengezondheid. De dorpelingen werken er zoveel mogelijk aan preventieve maatregelen, zoals het vaccineren van hun kuddes of het opslaan van hooi.

In zijn rapport concentreert de Wereldbank zich op drie dierziektes die verergerd worden door de klimaatverandering. Deze kunnen dienen als voorbeeld voor andere ziektes.

Dierziektes raken ook mensen

Dierenartsen Zonder Grenzen doet er alles aan om de veeteelt in Afrika te verbeteren. Daarom zijn we tevreden dat de Wereldbank zich concentreert op ziektes die het vee treffen. Een logische keuze, want vee is over de hele wereld aanwezig, de dieren zijn van economisch belang en ze zijn vatbaar voor ziektes. Dierziektes hebben bovendien vaak een rechtstreekse impact op de gezondheid, het levensonderhoud en de financiële zekerheid van mensen.

Risicobeheersing bij besmettelijke ziektes

Het rapport bespreekt ten slotte een aantal mogelijkheden om het risico op klimaatgevoelige infectieziekten te verkleinen. Het neemt systemen onder de loep die die bij het uitbreken van een epidemie de risico’s proberen te beheersen. Het rapport toont ook aan dat we verder onderzoek moeten doen naar de wisselwerking tussen ziekteverwekkers en de omgeving en naar de nauwe link tussen de gezondheid van mens en dier. Zo kunnen we werken aan een betere gezondheid voor mens en dier, overal ter wereld.

> Download hier het rapport van de Wereldbank: reducing climate sensitive disease risks