Webinar: Covid-19 en de huidige melkcrisis

Nieuwsberichten

Wereldwijd ontwrichten de coronacrisis en de lockdown het voedsel- en landbouwsysteem, de markten en de handel. Vooral de zuivelsector heeft het bijzonder hard te verduren. De Europese inperkingsmaatregelen hebben geleid tot een ineenstorting van de melkprijzen, die reeds onder druk stonden door de structurele overproductie in deze sector.

Niet alleen in Europa, maar ook in West-Afrika leidt de coronacrisis tot bijkomende problemen voor lokale melkboeren. De bevoorradingsketens zijn sterk verstoord. Hierdoor moeten de melkerijen in de steden sluiten of hun productie drastisch verlagen door het gebrek aan voldoende lokale melk.

Om de gevolgen van de covid-19-pandemie aan te pakken heeft de Europese Commissie beslist om de melkoverschotten op te slaan. Dit is een gevaarlijke keuze omdat deze opslag zal leiden tot voorraadvermindering. Hierdoor zullen de Europese melkboeren een nog lagere prijs voor hun melk krijgen en de uitvoer naar West-Afrika van spotgoedkope Europese melk- en hervette poeders zal stijgen. Zo is het voor lokale melkboeren onmogelijk om een winstgevende handel op te zetten.

Naar aanleiding van Wereldmelkdag nodigen Dierenartsen Zonder Grenzen, Oxfam, SOS Faim, het Comité Francais pour la Solidarité Internationale, de verschillende organisaties die samenwerken in het kader van de campagne “Mon lait est local” en de European Milk Board, je uit voor het webinar “Covid-19 doet huidige melkcrisis escaleren in Europa en West-Afrika”. Specialisten gaan in op korte- en langetermijnoplossingen voor lokale melkboeren in West-Afrika en Europa.

De sprekers

  • Gilles Vias (Mali), Directeur Operations in West-Afrika voor Dierenartsen Zonder Grenzen-België – Overzicht van uitdagingen en kansen voor lokale melk in West-Afrika.
  • Erwin Schöpgens (België), Belgische melboer, vertegenwoordiger van de European Milk Board en Faircoop/MIG – Impact van de COVID-19-crisis op melkproducenten in Europa en band met melkproducenten in West-Afrika.
  • Hindatou Amadou (Burkina Faso), woordvoerder van de West-Afrikaanse boerenorganisatie Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savanne (APESS) en vertegenwoordiger van de West-Afrikaanse campagne “Mon lait est local” – Impact van de COVID-19-crisis op lokale melkproducenten in West-Afrika.
  • Bio Goura Soulé (Nigeria),  technisch assistent veeteelt en pastoralisme bij ECOWAS  – Het “Melkoffensief” van ECOWAS en initiatieven van West-Afrikaanse regeringen om de melkcrisis aan te pakken
  • Michèle Rivasi (Frankrijk), lid van het Europees Parlement voor de Groenen/Vrije Europese Alliantie – Hoe kan Europa de lokale melk in West-Afrika steunen via zijn landbouw-, handels- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid?

Het evenement zal doorgaan in het Frans.

(Her)bekijk de webinar

De webinaropname is hieronder beschikbaar (in het Frans), evenals op ons YouTube-kanaal en Facebook-pagina.

Meer informatie

Hier vind je ook het webinar-rapport.


Sinds 2019 werken Dierenartsen Zonder Grenzen, Oxfam, SOS Faim, het Franse Comité voor Internationale Solidariteit, de verschillende organisaties die samenwerken in het kader van de campagne “Mon lait est local“, en de European Milk Board samen in het kader van de campagne “Exporteer onze problemen niet!”. U kunt de brochure en het volledige campagnebestand hier downloaden: www.exporteeronzeproblemenniet.org