We zetten onze schouders onder Voedsel Anders, een beweging voor agro-ecologie

Nieuwsberichten

Agro-ecologie staat voor ecologisch, fair, rechtvaardig en respectvol voor mens, dier en milieu. Dierenartsen Zonder Grenzen schaart zich achter dit initiatief. In het Zuiden ondersteunen we familiale veehouders die op een duurzame manier melk, vlees en eieren produceren. Ook bij ons is er nood aan duurzame landbouw en veeteelt.

“Agro-ecologie combineert een ecologisch verantwoorde productie met een correcte vergoeding, respect voor de kennis en de ervaring van de boer, eerlijke handelsrelaties, een rechtvaardige toegang tot grond en aandacht voor de impact van ons handelen voor mensen wereldwijd”, zegt Jeroen Watté van Wervel, één van de deelnemende organisaties.

Veeteelt en milieu in Oeganda

Veeteelt en milieu kunnen perfect hand in hand gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de rondtrekkende veeteelt, die Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt in West- en Oost-Afrika. Deze traditionele vorm van veeteelt beschermt de biodiversiteit, maar ze staat wereldwijd onder druk, getuigt Francis Lokut, een veeboer uit Oeganda.

“We trekken rond met onze kamelen, geiten, koeien en schapen, op zoek naar gebieden waar ze kunnen grazen en drinken. Onze dieren onderhouden de weilanden”, legt Francis Lokut uit. “Ze eten zaden en planten en verspreiden ze opnieuw via hun vacht en mest. Met hun hoeven woelen ze de aarde om, zodat de zaden beter ontkiemen en de bodem beter het regenwater opneemt. De dieren bemesten de grond en eten de oogstresten van de akkers op. Onze veeteelt past perfect binnen het agro-ecologische plaatje: mens, dier en aarde zorgen hier voor een natuurlijk evenwicht.”

Lees de volledige getuigenis op de website van Voedsel Anders.

Eerlijke prijs voor duurzaam voedsel

agro pastoralism

De consument kan ook zijn steentje bijdragen, door voedsel te kopen dat afkomstig is van agro-ecologische, lokale en seizoensgebonden landbouw. Elke consument heeft recht op gezond geproduceerd voedsel, maar moet daar dan ook een eerlijke prijs voor willen betalen.

Meer weten?