Uitdagingen voor rondtrekkende veehouders

Nieuwsberichten

Internationale sprekers

Organisator be-troplive is een informeel en multidisciplinair platform voor wie persoonlijk of professioneel te maken heeft met tropische diergeneeskunde en veeteelt. Het symposium Pastoralism: where does it go in an ever-changing context stond in het teken van de rondtrekkende veehouderij en de veranderingen waarmee deze veehouders geconfronteerd worden. Een volle agenda dus, met presentaties van experts van het terrein en uit België en met uitgebreide discussiemomenten.

Goede afspraken maken het verschilsymposium-betroplive-abdoulaye

Onze collega Adboulaye Diaouré, die voor Dierenartsen Zonder Grenzen in Niger werkt, onderlijnde in zijn presentatie hoe belangrijk het is om de rondtrekkende veehouders te betrekken bij de beleidsvorming over en het goed beheer van de natuurlijke bronnen. De veehouders hebben er immers alle belang bij dat de gemeenschappelijke gebieden waar hun dieren grazen en drinken duurzaam beheerd worden. Door goede afspraken te maken over waar en wanneer het vee mag grazen en een betere watervoorziening, kunnen de veehouders het land duurzaam onderhouden en vinden er minder conflicten plaats over het gebruik van deze natuurlijke bronnen.

Daniel Lesaigor is een partner van Dierenartsen Zonder Grenzen in Kenia. Hij sprak over de samenhang van mens, cultuur en natuur bij de rondtrekkende veehouders. Hij vermeldde hoe de Turkana-veehouders hun economisch risico verspreiden door verschillende soorten vee te houden, die beter bestand zijn tegen het moeilijke klimaat.

Uitdagingen

In de namiddag gingen de sprekers dieper in op de specifieke context waarin de rondtrekkende veehouders leven. Periodes van langdurige droogte, voedselcrisissen of een onstabiele politieke situatie, het heeft allemaal een invloed op de dagelijkse levensomstandigheden van de veehouders.

Bedreigd door klimaatverandering

Ook de invloed van de klimaatverandering kwam aan bod. Hoe kunnen de rondtrekkende veehouders zich op een duurzame manier wapenen tegen de grillen van het klimaat? Hoe kunnen ngo’s de veehouders daarin het best ondersteunen? Boeiende vragen die zorgden voor een boeiende discussie!