Toegang tot water: dé uitdaging voor veehouders in Karamoja

Nieuwsberichten

In Karamoja, in het noordoosten van Oeganda, is de toegang tot veilig en proper drinkwater een voortdurende uitdaging voor de veehouders. Door gebrek aan onderhoud zijn de waterpunten vaak in slechte staat of zelfs volledig verlaten. Het watertekort wordt nog verergerd door de klimaatverandering, die perioden van extreme droogte veroorzaakt. De bevolking, hoewel gewoon van zich te verplaatsen, moet dus steeds verder reizen om aan haar waterbehoeften te voldoen.

3 op de 4 mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water

In het district Kaabong heeft naar schatting slechts 23% van de bevolking toegang tot veilig water. Amper één op de vijf gezinnen heeft toegang tot 15 liter water per persoon per dag, de hoeveelheid die door de WHO wordt aanbevolen voor consumptie, hygiëne en basisbehoeften. Om nog maar te zwijgen van de behoeften van de veestapel, waarvan de meerderheid van de bevolking afhankelijk is voor haar levensonderhoud.

In die omstandigheden is het niet ongewoon dat veehouders gebruik maken van dezelfde waterbronnen als die van hun  kuddes. Dit is zeer gevaarlijk voor hun gezondheid, aangezien het risico van verspreiding van ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen (zoönoses), erdoor toeneemt. Daarom werken wij aan het herstel en de bouw van waterpunten voor de lokale gemeenschappen en hun vee.

Gezondheid van mens en dier in gevaar

Het gebrek aan schoon water heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van de lokale Karamojong bevolking, vooral voor kinderen. Diarree, een ziekte die sterk verband houdt met de waterkwaliteit, is één van de vier belangrijkste oorzaken van kindersterfte in Oeganda. In Karamoja lijdt één op de vijf kinderen hieraan.

Ook de veestapel is getroffen. Zonder water produceren koeien en geiten minder melk en zijn ze kwetsbaarder voor ziekten. De gezondheid van de herders hangt nauw samen met de gezondheid van hun dieren: als de kudde ziek wordt, loopt het hele dorp gevaar. Een makkelijker toegang tot veilig drinkwater is daarom van groot belang voor de gezondheid van dier en mens in Karamoja.

Naar een betere toegang tot, en beheer van, water

Om dit probleem te verhelpen, zijn we begonnen met het herstellen van vijftien boorgaten. Deze putten omvatten altijd een waterpunt voor menselijk gebruik en troggen voor het vee, om zo de gezondheidsrisico’s te beperken. We zijn ook bezig met de installatie van vijftien tanks voor de opvang van regenwater, dat gebruikt kan worden als waterreserve voor de boeren gedurende de eerste twee maanden van het droogseizoen. In totaal zullen ongeveer 4.500 mensen hiervan gebruik kunnen maken. Om het onderhoud ervan te verzekeren, richten wij watercomités op, beheerd door de lokale gemeenschappen.

In 2022 zijn we van plan nog meer boorgaten te renoveren, twee keer zoveel tanks te bouwen en zelfs een waterleidingnet op zonne-energie aan te leggen. Ons doel is om ongeveer 2.000 gezinnen in Karamoja toegang te geven tot water, waarvan 500 rechtstreeks tot stromend water.

Vrouwenemancipatie: een ander positief gevolg van betere toegang tot water

Hoewel het verbeteren van de gezondheid ons hoofddoel is, hopen wij ook de status van vrouwen in de regio te verhogen. Vrouwen en meisjes zijn vaak degenen die water moeten halen. Met de toegang tot een waterpunt dicht in de buurt zullen zij meer tijd hebben voor andere activiteiten, waardoor extra inkomsten kunnen gegenereerd worden en de kinderen naar school kunnen gaan.

Help ons meer waterpunten te bouwen in Oeganda

Doe een gift om ons te helpen deze essentiële infrastructuur in Karamoja verder uit te bouwen. Samen bieden we veeboeren toegang tot proper en veilig water voor hun gezinnen en hun vee.

Met de steun van de Vlaamse overheid (Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling).