Sociale bescherming op vier poten?

Nieuwsberichten

Als lidorganisatie, draagt Dierenartsen Zonder Grenzen bij aan deze campagne. Miljoenen mensen in Afrika zijn afhankelijk van hun vee en dit is vaak de enige sociale zekerheid die zij hebben. Deze veehouders zijn vaak onvoldoende gedekt tegen risico’s zoals ziekte, droogte of conflict, die hun kuddes kunnen treffen. Als ze hun vee verliezen, verliezen ze ook hun bron van voedsel en inkomen. De dieren hebben bovendien vaak ook een sociale of culturele betekenis binnen de gemeenschap.

Dierenartsen Zonder Grenzen wil onder de koepel van 11.11.11 meewerken aan een sociale bescherming voor iedereen door de mensen in het Zuiden een garantie te bieden in geval van tegenslag. Dit doen we niet alleen door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, maar ook door het verstrekken van microkredieten, het geven van opleidingen en door bij te dragen op vlak van noodhulp en vredesonderhandelingen.

Vier eisen

11.11.11 stelt een campagne voor die de Belgische bevolking én de beleidsmakers wil sensibiliseren om een sterkere sociale bescherming te verdedigen en internationaal uit te dragen. Zodat sociale bescherming een realiteit wordt voor iedereen, overal ter wereld. De campagne heeft vier eisen:

  1. Veranker het recht op sociale bescherming in wetten en verdragen
  2. Garandeer duurzame en solidaire financiering voor universele sociale bescherming
  3. Ondersteun wereldwijd de participatie van sociale actoren bij de uitbouw van een nationaal sociaal beschermingsbeleid
  4. Voer op Belgisch, Europees en internationaal niveau een consequent beleid dat sociale bescherming versterkt

Meer info: www.socialebescherming.be